SAP решава грешката при ценообразуване: Липсва задължително условие MWST

Грешка в ценообразуването задължително условие MWST липсва Когато създавате поръчка за продажба в SAP, може да получите грешка при ценообразуването: Задължителното условие MWST липсва, тъй като данъчните кодове не са съвместими между поръчките и таксите за клиента....
Прочетете още

SAP Message C + 302 Материалната книга не е активна в завода

Зоната за оценка още не е продуктивна с материална книга Когато се опитвате да стартирате стартирането на производството на материал на регистъра на материалите в транзакция CKMSTART, може да се появи съобщение за грешка C + 302, Материален регистър, който не е активен в завода:...
Прочетете още

SAP Как да разрешим грешка Кодът на фирмата не съществува или не е напълно поддържан

Когато се сблъскате с грешка M3150, фирмен код не съществува или не е бил напълно поддържан, например при създаването на материал в транзакция MM01, като основната причина е най-вероятно да не е определен фискален период....
Прочетете още

Центърът за печалба не съществува за дата SAP

Докато създавате Център за разходи в SAP, проблемът KM701 Profit Center не може да възникне или просто да търсите как да създадете Център за печалба? Или се опитваме да използваме неактивен Център за печалба, но получаването на грешка KM738 Profit център е запазен в неактивен статус (вижте по-долу за тази последна грешка)?...
Прочетете още

SAP решаването на KI248 сметка изисква задаване на CO обект

Когато се опитвате да създадете поръчка за покупка, грешката в профила в SAP KI248 изисква да възникне задаване на CO обект....
Прочетете още

Как да отворите периода на публикуване във FIORI с транзакция SAP OB52?

Периодът за публикуване е интервал от време, през който е позволено да се създават документи, които са датирани в този диапазон....
Прочетете още

Как да разреша публикуването в предишния период в SAP?

Възможно е в SAP да се разреши публикуване в предишен период, при условие че не са извършени близки периоди на публикуване в целевия предишен период на публикуване....
Прочетете още

Решаването на баланса на емисията не е нула, докато създавате фактура на доставчика в SAP

По време на създаването на фактура на доставчик в SAP система, балансът на грешките не е нула. В интерфейса FIORI грешката е описана, както следва:...
Прочетете още

How to create a supplier invoice in SAP? FB60 in САП ФИОРИ

The SAP supplier invoice creation is a straightforward process in САП ФИОРИ interface, with a dedicated transaction that is named the same way: create supplier invoice. The SAP supplier invoice can be created by referencing an SAP purchase order or by simply adding the required line items. The SAP transaction used to create supplier invoice is FB60....
Прочетете още

Счетоводните данни на SAP все още не се поддържат

Счетоводните данни на SAP все още не се поддържат for material Едно от решенията е да отворите транзакцията MM50, да разширите изгледа на материалите и да намерите състоянието на поддръжка B за отчитане. Въведете номера на материала, който липсва в счетоводните данни, и изпълнете....
Прочетете още

Разходен център не съществува

Съобщението KI265 разходен център не съществува може да бъде решено или чрез избор на правилен разходен център, или чрез създаване на разходен център за необходимия период, съответстващ на поръчката за доставка, която се създава например....
Прочетете още

Липсва диапазон на номера за годината

Определете диапазона на цифрите за годината Фактурата може да бъде създадена само в даден фирмен код, ако за съответната година е определен определен диапазон или за всички години....
Прочетете още

Не се дава разрешение за продавачите на клиенти в кодов номер на фирмата F5155

Когато получавате разрешение за грешка без количество за продавачите на клиенти в фирмен код, грешката най-вероятно е, че толерансът не е зададен в персонализиране на толерансите на клиентските доставчици на OBA3 за транзакции....
Прочетете още

Присвояване на фирмен код на компания в SAP FICO

Присвояване на фирмен код на компания в SAP FICO След като фирменият код и фирмата са дефинирани в SPRO, е възможно да се присвои фирмен код на фирма в SAP настройка> Структура на предприятието> Финансово счетоводство> Присвояване на фирмен код....
Прочетете още

Присвояване на кода на SAP на компанията в 3 лесни стъпки

Когато получавате кода на фирмата за издаване, който не е присвоен на държава или държава за номер на съобщението на процедурата за изчисление FF703, например, докато създавате заявка за котировка RFQ в SAP MM, има няколко стъпки за проверка, за да разрешите проблема и да продължите със създаването на документа :...
Прочетете още

SAP S / 4HANA таблица с печалби CEPC

Таблица с основни данни на приходния център в SAP Таблицата с основни данни за печалба в SAP е CEPC и съответните дълги текстове се съхраняват в таблица CEPCT....
Прочетете още

Затворете период на осчетоводяване в транзакция SAP FI OB52

Периодът на осчетоводяване се затваря в SAP FI Затваряне на период на осчетоводяване в SAP FI може да се извърши чрез достъп до кода на транзакцията OB52 за близък период на осчетоводяване в спомагателни счетоводни книги, или чрез достъп до менюто SAP> счетоводство> финансово счетоводство> главна книга> отчетност> данъчни отчети> Франция> данъчни декларации за продажби / покупки > Обработване на отсрочени данъци> OB52 - периоди на затваряне в поделения в дъщерни дружества....
Прочетете още

Създайте фирмен код в SAP FI

Създаването на фирмен код в SAP, една от най-основните организационни единици в SAP системата, е доста проста и може да бъде направена директно в изображението за персонализиране на SPRO, в рамките на Структура на предприятието> Определение> Финансово счетоводство> Определете компанията....
Прочетете още

Решете датата на валидност на полето за грешка е задължително поле за сметка на ГК

Изисква се валидност на датата на полето за грешка In САП ФИОРИ application create supplier invoice, the error field value date is a required field for G/L account can occur....
Прочетете още