SAP определя партньорска система за входяща обработка IDoc

SAP определя партньорска система за входяща обработка IDoc - български

Когато се опитвате да генерирате IDocs, получавате информационното съобщение "Няма партньор с името", въведете "" (Фиг. 1) означава, че трябва да бъде настроена "Партньорска система".

Определянето на "Партньорска система" ще позволи да се избере IDocs за обработка от "Partner System", който може да бъде зададен по проект, за да позволи на различни екипи да работят по различни IDocs едновременно.

За да определите "Партньорска система", отидете в менюто LSMW‌ (Фиг. 2) и отидете в "IDoc Inbound Processing" от менюто "Settings" (Фиг. 3) или използвайте клавишната комбинация Ctrl + Shift + F1.

След като в екрана "IDoc Входяща обработка: Подготвителни мерки" (Фиг. 4) просто попълнете "File port", "Partn.Type" и "Partner No." (Фиг. 5).

Възможно е да търсите (или да дефинирате нови) пристанища и партньори, като кликнете върху съответния бутон или отидете на транзакция WE21, за да определите "File port", и WE20 за да определите нов "Partner No.". Най-вероятно няма да бъде дефиниран нов тип "Partn.Type", тъй като те са стандартни.

След това кликнете върху "Активиране на IDoc Inbound Processing" (Фиг. 5), за да запазите въведените стойности и след това да генерирате IDocs.

Когато ги обработвате, като използвате например BD87, не забравяйте да въведете правилната "Partner System" (фиг. 6), LSMW‌ в моя пример в противен случай тя ще избере всички IDocs, създадени в системата.

Въведение в SAP HANA за нетехнологии във видеото

Фото галерия

Подобни статии


Коментари (12)

Leigh Hicks, 2018-08-19
Great story, thanks for sharing
Danielle Ballard, 2018-08-19
Хорошее время, читая эту информацию, продолжайте хорошую работу
Tracy Morgan, 2018-08-19
Bu ayrıntıları bilmiyordum, lütfen daha fazlasını yap
Tina Washington, 2018-08-19
Hello, I saw your article and it helped me solve my issue, thanks a lot
Wayne Martin, 2018-08-19
Can’t believe I finally found the solution, this was a nightmare for a long time, now solved
ComfyTeenie, 2018-08-19
是的,这就是我需要的
Planetisot, 2018-08-19
Pontosan, amit keresek, tökéletes
er2u5dQ, 2018-08-19
Kan inte tro att jag äntligen hitta lösningen, det här var en mardröm länge, nu löst
boilsesTahlabd, 2018-08-19
دقیقا همان چیزی که من دنبالش بودم، کامل بود
ybierling, 2018-11-05
Dear Ankit, You'll have to ask your administration team to review your user roles and provide the corresponding authorizations. Best regards
Ankit Soni, 2018-11-05
Hi Yoann, While executing above steps you explained, I am getting issue in opening of IDoc inbound Processing under settings tab in LSMW. I am getting error of "You only have authorization 'CHANGE' and not 'ADMINISTRATE'." and when I check on this information I am getting "Due to a lack of authorization 'Administrate' is for display only" and than again home screen appears. Kindly let me know how to overcome this error.
Keeep this going please, grdat job!, 2018-11-07
'

Оставете коментар