Zatvorite period knjiženja u SAP FI OB52 transakciji

Zatvorite period knjiženja u SAP FI OB52 transakciji [Bosanski]

Zatvaranje perioda knjiženja u SAP FI

Zatvaranje perioda knjiženja u SAP-u može se obaviti pristupanjem šifri transakcije OB52 u periodu knjiženja u pomoćnim knjigama ili pristupanjem SAP-ovom izborniku> računovodstvo> financijsko računovodstvo> glavna knjiga> izvještavanje> porezni izvještaji> Francuska> povrat poreza na kupnju > obrada odgođenog poreza> OB52 - periodi knjiženja u podređenim knjigama.

OB52 transakcija prolazi

Prvi korak u transakciji OB52 da bi se zatvorio period knjiženja, je da odaberete eventualnu varijantu.

Nakon toga, jednom u transakcijskim OB52 promjenama prikaza perioda knjiženja navode se vremenski intervali pregled, pronađe pravi period knjiženja za koji se računi trebaju zatvoriti u određenoj godini i periodu.

Stvaranje novog perioda knjiženja u OB52

U slučaju da period knjiženja ne postoji, možda će biti potrebno kreirati ga, klikom na gornji gumb menija novi unosi, koji će omogućiti kreiranje novog retka u tabeli razdoblja knjiženja.

Tamo će se isporučiti prazna tabela. Potrebno je unijeti sve detalje o potrebnim periodima knjiženja kako bi se nastavilo.

Obavezni podaci za period knjiženja su varijanta, odredišni račun, početni period i godina, te završni period i godina.

Na primer, u slučaju da period za knjiženje nije otvoren za tekuću godinu za dati račun, biće potrebno da se kreira period knjiženja koji ide iz prvog perioda, što obično znači januar za kompaniju koja počinje sa svojim radom 1. januara, dok period broj 12, što znači decembar, kako u istoj godini, na primer 2019. godine.

Ako period knjiženja nije otvoren za određeni period, neće biti moguće objaviti bilo koji trošak na računima koji koriste ove periode.

Unesite zahtjev za prilagođavanje i spremite ga

Nakon što je period knjiženja kreiran i sačuvan, od njega će biti zatraženo da unese prilagođavanje kako bi se sačuvala promena prilagođavanja u sistemu.

Nakon toga, ekran za kreiranje perioda knjiženja treba da se vrati sa prikazanim novonastalim periodom knjiženja, i, ako je sve prošlo dobro, potvrdna poruka koja kaže da su podaci sačuvani biće prikazana u traci obaveštenja na dnu SAP GUI interfejsa.

Uvod u SAP HANA za ne-tehnike u videu

Slični članci


Komentari (0)

Ostavite komentar