Grupa za kupovinu u SAP-u
Kreirajte kupovnu grupu u SAP-u

Stvaranje nove grupe kupaca u SAP-u je prilično jednostavno.

Počevši od SPRO transakcije prilagodbe, idite na Upravljanje materijalima> Nabava> Stvori grupe kupovine:

Ovde će se prikazati postojeće grupe za kupovinu kliknite na New Entries da biste dodali nove.

Unesite detalje za tražene grupe nabavki i pritisnite Sačuvaj.

Zahtjev za prilagodbom će biti zatražen, unesite ispravan, i to je to!

Grupa za nabavku i nabavna organizacija SAP

Organizacija za nabavku je odeljenje nabavke, koje sadrži grupu ljudi unutar organizacije koja upravlja svim nabavkama unutar kompanije. Kupovna grupa je podjela organizacije koja kupuje. Grupa kupaca je tim koji se brine o određenim dobavljačima ili robama u odjelu nabavke.

Grupe za kupovinu nisu dodeljene organizacijama za nabavku. Grupe nabavke koriste se samo za interno izvještavanje.

Razlika između nabavne organizacije i grupe kupaca.

Dodjeljivanje nabavne grupe kupovnoj organizaciji

Grupi za kupovinu nije moguće dodijeliti nabavnu organizaciju, jer je nabavna organizacija entitet unutar šifre poduzeća, dok se nabavna grupa koristi samo za potrebe internog izvještavanja.

Svaka grupa kupaca može generirati narudžbenicu za bilo koju organizaciju koja kupuje.

Ukoliko se grupa kupaca dodeli organizaciji za nabavku.

Dodjela SAP kupovne grupe

Grupe za kupovinu nisu dodijeljene nijednom drugom entitetu, jer su nezavisne i koriste se za interno izvještavanje.


U SPRO IMG> MM kupovini> kreirate grupe za kupovinu, možete kreirati grupe za kupovinu.

U prikazu kupovine materijala materijala nabavne grupe mogu biti dodijeljene materijalima.

Dodjela SAP kupovne grupe

SAP nabavna grupa tcode

The SAP nabavna grupa tcode is OME4, change view grupa za kupovinu u SAP-u: overview. There, is it possible to create, delete, and copy purchasing groups in SAP.

SAP nabavna grupa tcodes ( Transaction Codes )

Tablica kupovine grupe u SAP-u

Tablica za kupovnu grupu u SAP-u je T024, dostupna s transakcijom SE16N pregleda tablice.

Tablica nabavne grupe T024 sadrži sve informacije o kupovnim grupama u SAP-u.

Tablica kupovine grupe u SAP-u T024

Kako pronaći kupovnu grupu u SAP-u

Postoje dva načina za pronalaženje grupe za kupovinu u SAP-u:

using the SAP nabavna grupa tcode OME4,

pregled tabele kupovne grupe u SAP T024 sa pregledačem tabele SE16N.

Uvod u SAP HANA za ne-tehnike u videuNovi jednostavni ERP
O autoru - Novi jednostavni ERP
On je međunarodni facilitator implementacije SAP ERP-a. Radio je više od 10 godina u upravljanju međunarodnim ERP projektima, usavršavanju globalnog lanca snabdijevanja, finansijskoj optimizaciji i implementaciji SAP ERP projekata. Omogućio je poslovnu transformaciju u raznim industrijama, poput logistike, kozmetike, robe široke potrošnje, njege ljepote ili mode u mnogim zemljama širom svijeta.
 


Komentari (0)

Ostavite komentar