Jak spravovat opakující se položky deníku v FIORI aplikacích?

Jak spravovat opakující se položky deníku v FIORI aplikacích? [Češka]

Manage opakující se deník entries in SAP cloud

Aplikace SAP FIORI spravuje opakující se položky deníku je dalším krokem pro účetního hlavního účetního, aby provedl běžné operace poté, co zkontroloval rozvahy v zobrazení finančního výkazu Aplikace SAP FIORI, všechny dostupné z rozhraní FIORI.

Začněte otevřením Aplikace SAP FIORI a spravujte opakující se položky deníku.

Správa opakujících se záznamů v deníku - SAP Help Portal

Spravujte aplikaci opakujících se záznamů v deníku

Once in the Spravujte aplikaci opakujících se záznamů v deníku, the last used company code will be selected by default to filter on the journal entries display.

Položky deníku je možné libovolně upravovat.

Vybereme jednu z položek deníku a kliknutím na displej zobrazíte její podrobnosti.

Jednou v opakované položce deníku je k dispozici několik karet: záhlaví, přílohy, poznámky a zůstatky.

Řádkové položky jsou zobrazeny níže.

Zobrazení pravidel opakování

Zobrazí se také pravidlo opakování s jeho četností, datem výskytu a kritérii ukončení.

Pod pravidlem opakování jsou příspěvky k dispozici.

Pokaždé, když má být položka deníku zaúčtována, je možné ji aktivovat.

Všechny podrobnosti o příspěvku, ať už minulém nebo budoucím, jsou přístupné.

Položka deníku ve sloupci bude obsahovat přímé odkazy na konkrétní výskyty položky deníku, které byly spuštěny touto opakující se položkou deníku.

Podrobnosti zobrazíte kliknutím na číslo položky deníku a poté na správu položek deníku.

Detail zápisu do deníku

Detail položky deníku zobrazuje všechny řádkové položky související s danou položkou deníku.

Po aktualizaci nebo kontrole zápisu do deníku je dalším krokem v povinnosti účetního provést auditní deník.

Definice položky deníku - AccountingTools
Co je to zápis do deníku? | AccountingCoach

Úvod do SAP FIORI ve videu

Podobné články


Komentáře (0)

Zanechat komentář