SAP S/4HANA Profit Center | Tabel CEPC
Profitcenter masterdatabord i SAP

Profitcentralmasterdatabasen i SAP er CEPC, og de tilsvarende lange tekster gemmes i tabel CEPCT.

Se nedenfor definitionen af ​​et overskudscenter, hvor i SAP-tabelfremviser finder indholdet af tabellen tabeller, der lagrer SAP-profitcentraldataene, og også hvor man skal skabe et profitcenter i SAP.

Vigtigt SAP Profit Center Table i SAP CO (EC-PCA)

Definition af overskudscenter i SAP CO

Et overskudscenter er en organisationsenhed i regnskabspraksis, der afspejler en ledelsesorienteret struktur af organisationen med henblik på intern kontrol.

Profit Center betyder: profit rapporteringsorganisation enhed i konto

Du kan analysere driftsresultater for profitcentre ved hjælp af enten salgsprisen eller periodens regnskabsmæssige tilgang.

Ved at beregne den faste kapital kan du også bruge dine profitcentre som investeringscentre.

I SAP profit center-tabellen finder du de forskellige dele af organisationen, der har tilladelse til at rapportere koncernens overskud, for eksempel de interne tjenester i de forskellige forretningsenheder i en virksomhed.

Derfor vil profitcenter-tabellen i SAP være et centralt punkt for rapportering og systemorganisation, og profitcenter-regnskab i SAP S4 HANA er et centralt interessepunkt for finansielle konsulenter, kontrollerende analytikere og i SAP FICO-forretningsprocesser.

SAP bibliotek profit center master data

Opret et profitcenter i SAP

For at skabe et profitcenter i SAP, skal du navigere i SAP-træet til regnskabsføring> kontrollere> profit center regnskab> stamdata> profit center> individuel behandling> tcode KE51 skabe profit center.

Transaktionskoden til oprettelse af profitcenter i SAP er KE51 skabe profitcenter.

SAP Profit Center Master Data Table

Profit center virksomhedskodetabel: CEPC
 • CEPC-PRCTR, Profit Center: Nøgle, der sammen med det kontrollerende område entydigt identificerer et profitcenter.
 • CEPC-DATBI, Gyldig til: Dato, der angiver, indtil en post er gyldig.
 • CEPC-KOKRS, Kontrolområde: Identificerer unikt et kontrolområde.

Kontrolområdet er den højeste organisationsenhed i Controlling.

 • CEPC-DATAB, Gyldig fra: Dato, der angiver, hvornår en post er gyldig.
 • CEPC-ERSDA, indtastet på: Dato, hvor omkostningsoverslaget blev oprettet.
 • CEPC-USNAM, Oprettet af: Bruger-ID for den person, der oprettede omkostningsestimatet.
 • CEPC-MERKMAL, Feltnavn for CO-PA karakteristisk: Feltnavn for CO-PA karakteristisk.
 • CEPC-ABTEI, afdeling: Dette felt indeholder navnet på den afdeling, som overskudscentret tilhører.
 • CEPC-VERAK, Person Ansvarlig for Profit Center: Navn på den ansvarlige for overskudscentret.
 • CEPC-VERAK_USER, Brugeransvarlig: I dette felt kan du indtaste brugerens ID for den person, der er ansvarlig for resultatcentret. Dette bruger-id er gemt i SAP-brugerens hovedpost.
 • CEPC-WAERS, Valuta: Valutanøgle for beløb i systemet.
 • CEPC-NPRCTR, efterfølger profit center: efterfølger profit center.
 • CEPC-LAND1, Landnøgle: Landnøglen indeholder oplysninger, som systemet anvender til at kontrollere poster som længden af ​​postnummer eller bankkontonummer.
 • CEPC-ANRED, titel: Kundens / sælgerens titel.
 • CEPC-NAME1, navn 1: navn 1 på kunde- / leverandøradresse.
 • CEPC-ORT01, By: Byens navn som en del af adressen.
 • CEPC-ORT02, distrikt: Tillæg til bynavn eller distrikt.
 • CEPC-STRAS, gade: gade og husnummer som en del af adressen.
 • CEPC-PFACH, Postboks: Postkasse.
 • CEPC-PSTLZ, Postnr .: Dette felt indeholder postnummer (postnummer) til husets adresse (gade og by).
 • CEPC-PSTL2, P.O. Postkasse: Postnummer, der er nødvendigt for at tildele P.O. Boks.
 • CEPC-SPRAS, Sprognøgle: Sprognøglen angiver:
 • Sproget, hvor teksterne vises
 • Sproget, hvor du indtaster tekster,
 • Sproget, hvor systemet udskriver tekster.
 • CEPC-TELBX, Telebox nummer: Antal telebox til elektronisk post.
 • CEPC-TELF1, Telefon 1: Primær telefonnummer.
 • CEPC-TELF2, Telefon 2: Sekundært telefonnummer.
 • CEPC-TELFX, Faxnummer: Antal hvorunder en forretningspartners telefax kan nås.
 • CEPC-TELTX, Teletex-nummer: Nummer, hvor en forretningspartners teletekniske maskine kan nås.
 • Teletex er en tjeneste til transmission af tekst og data. I sammenligning med en telex er transmissionstiden for teletekstmeddelelser imidlertid kortere, og der er større antal tegn, der er tilgængelige.
 • CEPC-TELX1, Telex nummer: Nummer hvorunder telex-maskinen kan nås.
 • CEPC-DATLT, datalinje: linjenummer (telefonlinje). Ved at ringe til dette nummer kan du oprette et link til en anden computer på et andet sted.
 • CEPC-DRNAM, Printernavn: Printernavn for resultatcenter.
 • CEPC-KHINR, hierarkiområde: Standard hierarkiet er en træstruktur, der viser organisationen af ​​alle profitcentrene i et kontrollerende område.

De strukturelle elementer i standard hierarkiet er profit center-området og opsummeringsområdet.

Profitcenterområdet er et slutpunkt i træstrukturen, som ikke er øverst og kan have profitcentre, der er tildelt det, når du opretholder standardhierarkiet.

Opsummeringsområdet bruges til at opsummere dataene på profitcentrene under det, selv om det ikke selv indeholder profitcentre.

Per definition betragter systemet altid overskudscenterhierarkiet, som blev indtastet, da det kontrollerende område blev oprettet som standardhierarkiet.

 • CEPC-BUKRS, Virksomhedskode: Virksomhedskoden er en organisationsenhed inden for regnskabsaflæggelse.
 • CEPC-VNAME, Joint venture: Et joint venture i SAP-systemet er en opsummering af omkostningsobjekter, hvis omkostninger opdeles mellem partnere.

Et joint venture ledes normalt af en driftsmyndighed, som er ansvarlig for de afholdte omkostninger. I slutningen af ​​en periode opdeles alle de afholdte omkostninger og fordeles til de involverede partnere.

Joint ventures oprettes for at holde omkostningerne så lave som muligt for driftsmyndigheden og partnerne. Dette opnås ved at fordele omkostningerne for deltagerne i joint venture.

 • CEPC-RECID, Recovery Indicator: I globale virksomheder, der tilhører joint ventures, er afholdte omkostninger normalt fordelt på forskellige inddrivelsesindikatorer, som derefter kan behandles på forskellige måder ved hjælp af det periodiske afviklingsprogram.

Du kan definere nyttiggørelsesindikatorer på tre forskellige niveauer:

 • Dokument type,
 • Du kan tildele en recoveryindikator til hver dokumenttype for kreditsiden og for debitorsiden. Disse nyttiggørelsesindikatorer er interne genvindingsindikatorer og er defineret i en separat systemtabel.
 • Omkostningselement (primær og sekundær)
 • Omkostningsobjekt.

Når du foretager en indlæg i et af feedersystemerne i Joint Venture Accounting System, evalueres alle tre niveauer i den definerede rækkefølge. Den første inddrivelsesindikator fundet er overført til Joint Venture Accounting System.

 • CEPC-ETYPE, Egenkapital type: Egenkapital type.
 • CEPC-TXJCD, Skattelovgivning: Skattelettelsen anvendes til fastsættelse af skattesatserne i USA. Det definerer til hvilke skattemyndigheder du skal betale dine skatter. Det er altid den by, som varerne leveres til.
 • CEPC-REGIO, Region: I nogle lande er regionen en del af adressen. Betydningen afhænger af landet.
 • CEPC-KVEWE, Anvendelse: Bestemmer for hvilket område betingelsen anvendes (for eksempel prisfastsættelse eller output).
 • CEPC-KAPPL, Application: Opdeler brugen af ​​en betingelse (for eksempel prissætning) til brug i forskellige applikationsområder (f.eks. Salg og distribution eller indkøb).
 • CEPC-KALSM, Procedure: Angiver de betingelser, der er tilladt for et dokument og definerer den rækkefølge, hvori de anvendes.
 • CEPC-LOGSYSTEM, Logical System: System, hvor integrerede applikationer kører på fælles data basis.

Fordelingen af ​​data mellem systemer kræver, at hvert system i netværket har en unik identifikation. Logiske systemer anvendes til dette formål.

 • CEPC-LOCK_IND, Låsindikator: Du kan bruge låsindikatoren til at låse et profitcenter for indlæg. Låsen gælder kun for det valgte tidsinterval. Hvis fortjenesten center er tildelt til et objekt, der modtager en udstationering, viser systemet en fejlmeddelelse, og dataene sendes ikke.
 • CEPC-PCA_TEMPLATE, PrCtr Formula Planning Template: Indeholder funktioner, som bruges til at finde planværdier ved hjælp af formelplanlægning.
 • CEPC-SEGMENT, Segment: Segment til segmentrapportering.
 • CEPC-EEW_CEPC_PS_DUMMY, Dummy funktion i længde 1: Dummy funktion i længde 1.
 • CEPC-Navn, Navn: Generel beskrivelse af objektet.
 • CEPC-lang tekst, lang tekst: En tekst, der beskriver det objekt, som det refererer mere detaljeret til.
 • CEPC-Profit center kort tekst til match kode, Profit center kort tekst for matchcode: Søgeord for matchcode søgning.
Profit center bord

Tabel over fortjenestecenter i SAP CEPCT

Tabel over fortjenestecenter i SAP: CEPCT

Tabellen over fortjenestecenter i SAP er tabellen CEPCT-tekster til Profit Center-stamdata og indeholder følgende felter:

 • CEPCT-SPRAS: Sprog
 • CEPCT-PRCTR: Link til SAP Profit Center-tabel
 • CEPCT-DATBI: Gyldig til dato
 • CEPCT-KOKRS: CO-område (kontrollerende område)
 • CEPCT-KTEXT: Navn på Profit Center-beskrivelsen
 • CEPCT-LTEXT: Profit Center beskrivelse lang tekst
 • CEPCT-MCTXT: Tekst til beskrivelse af Profit Center
Profit center description - SAP Q&A

Introduktion til SAP HANA til ikke-teknikere i videoNy enkel som mulig ERP
Om forfatteren - Ny enkel som mulig ERP
Han er en international SAP ERP implementerings facilitator. Han arbejdede mere end 10 år inden for international ERP-projektstyring, global forsyningskædes perfektion, økonomisk optimering og SAP ERP-projektudvikling. Han gjorde forretningstransformation mulig i forskellige brancher såsom logistik, kosmetik, forbrugsvarer, skønhedspleje eller mode i mange lande rundt om i verden.
 

Lignende artikler

Nummerinterval mangler for året

Nummerinterval mangler for året

En faktura kan kun oprettes i en bestemt firmakode, hvis en rækkevidde er defineret for det tilsvarende år eller tilgængelig for alle år.


Kommentarer (1)

 2020-09-08  SAP Consultant
Meget nyttigt, tak.

Efterlad en kommentar