Αλλάξτε τη γλώσσα σύνδεσης του SAP NetWeaver σε 2 απλά βήματα

Η αλλαγή της γλώσσας σύνδεσης του SAP Netweaver μπορεί να γίνει απευθείας στο παράθυρο σύνδεσης SAP, ανεξάρτητα από την έκδοση που χρησιμοποιείτε. Δείτε παρακάτω ένα πλήρες παράδειγμα για να αλλάξετε τη γλώσσα SAP του SAP Logon 750, η οποία μπορεί να γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης SAP 750....
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον σύνδεσμο

Προσθήκη διακομιστή στο SAP GUI 740 σε 3 εύκολα βήματα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν διακομιστή εφαρμογών SAP και να χρησιμοποιήσετε τη διεπαφή SAP GUI ή FIORI, το πρώτο βήμα είναι να προχωρήσετε στη λήψη SAP 740, στη συνέχεια να συνεχίσετε με την αντίστοιχη εγκατάσταση SAP 740 και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε έναν ή περισσότερους διακομιστές εφαρμογών SAP, είτε χειροκίνητα όπως εξηγείται παρακάτω, ή χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα λίστα διακομιστών SAP LOGON - και τέλος εξατομίκευση της διεπαφής: αλλάξτε τη γλώσσα SAP ή αλλάξτε το θέμα SAP για παράδειγμα....
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον σύνδεσμο

Προσθήκη διακομιστή στο SAP GUI 750 σε 3 απλά βήματα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν διακομιστή εφαρμογών SAP και να χρησιμοποιήσετε τη διεπαφή SAP GUI ή FIORI, το πρώτο βήμα είναι να προχωρήσετε στη λήψη του SAP logon 750, στη συνέχεια να συνεχίσετε με την αντίστοιχη εγκατάσταση του SAP 750 και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε έναν ή περισσότερους διακομιστές εφαρμογών SAP, είτε χειροκίνητα εξηγείται παρακάτω ή χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα λίστα διακομιστών SAP LOGON - και τέλος εξατομίκευση της διεπαφής: αλλάξτε τη γλώσσα SAP ή αλλάξτε το θέμα SAP για παράδειγμα....
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον σύνδεσμο