List of برنامه های SAP S4 HANA FIORI

تصاویر زیر را از کلیه دسته های مختلف برنامه های کاربردی FIORI موجود مشاهده کنید و در نظرات به ما اطلاع دهید که کدام یک را برای شغل خود از دست می دهید....
ادامه مطلب

چگونه می توان یک پروژه مشتری در SAP Cloud برنامه ریزی کرد؟

برنامه ریزی پروژه های مشتری در SAP Cloud Plan پروژه های مشتری SAP FIORI به شما اجازه می دهد تا کلیه پروژه های مرتبط را به عنوان بخشی از مراحل اجرای SAP برای پروژه مدیریت کنید....
ادامه مطلب

برگه زمانه و تشخیص درآمد مبتنی بر رویداد را در SAP Cloud مدیریت کنید

بعد از اینکه موفق به برنامه ریزی یک پروژه مشتری شدیم ، بیایید ضبط زمان را در برنامه «مدیریت صفحه من» مرور کنیم ، که پیش نیاز عملکرد تشخیص واقعه مبتنی بر SAP S / 4HANA Cloud است....
ادامه مطلب

چگونه پروژه های مشتری را در برنامه SAP Cloud و FIORI بررسی کنیم؟

پس از اتمام طرح مرحله فاز پروژه مشتری ، می توان از پروژه SAP FIORI بررسی پروژه های مشتری استفاده کرد تا آنها را تغییر داده و برخی از آمارها و گزارشهای جالب نسبت به آن پروژه را بررسی کنید....
ادامه مطلب

چگونه یک پروژه مشتری را در SAP Cloud تحلیل کنیم؟

آخرین مرحله پس از برنامه ریزی یک پروژه مشتری و بررسی پروژه های مشتری ، تجزیه و تحلیل پروژه مشتری با استفاده از Plan یک پروژه مشتری برنامه SAP FIORI در SAP Cloud است....
ادامه مطلب

نمایش صورتهای مالی در SAP FIORI و بررسی ترازنامه

The SAP FIORI application صورت مالی را نمایش دهید is a great tool for a General Ledger Accountant to perform common operations such as check balance sheets, but also to visualize the profit and loss statement, all accessible from the FIORI interface....
ادامه مطلب

چگونه می توان مدخل های تکراری مجله را در برنامه های FIORI مدیریت کرد؟

برنامه SAP FIORI برای مدیریت مجدد ورودی های مجله مجدد ، گام بعدی برای یک حسابدار لجر عمومی برای انجام عملیات مشترک پس از بررسی ترازنامه ها در نمایش صورت های مالی برنامه SAP FIORI ، همه از طریق رابط FIORI است....
ادامه مطلب

چگونه می توان از مجله حسابرسی SAP FIORI استفاده کرد؟

The SAP FIORI application audit journal is the next step for a General Ledger Accountant to perform common operations after having checked balance sheets in display financial statement, and having finished to مدخل مجلات مجدد را مدیریت کنید in SAP FIORI applications, all accessible from the FIORI interface....
ادامه مطلب