Plan-Buy-Pay، چگونه روند Ariba کار می کند؟

فرآیند برنامه خرید-پرداخت که ایده کلیدی آن است که تجارت Ariba را مدیریت می کند این احتمال است که کل فرآیند تدارکات متصل شود و توانایی پیش بینی کالاهای مورد نیاز در یک سازمان که توسط یک تولید کننده خارجی به دست می آید، یا درون مرکز توزیع دیگر، و این پیش شرطی که تصمیم گرفته شده است به درستی از طریق یک روش خرید درخواست می شود....
ادامه مطلب

Why is VPN Useful for a Business? Best SAP راه حل های VPN برای تجارت

VPNs (Virtual Private Network) are getting familiar with internet users around the world. However, most of the netizens take advantage of انتخاب یک VPN only to access blocked websites. The benefit of VPNs is far beyond that....
ادامه مطلب

مراحل پیاده سازی SAP

6 مرحله برای اجرای موفقیت آمیز SAP وجود دارد: تهیه پروژه، که کل پروژه را برنامه ریزی می کند، طرح کسب و کار، که در آن کارگاه ها سازماندهی شده و الزامات دقیق است،...
ادامه مطلب
آموزش SAP PM - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد
آموزش SAP PM - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد
 
آموزش SAP PM - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد
آموزش SAP PM - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد