برای تعیین هر جزء SAP امکان پذیر نیست

هیچ کدام از اجزای پیام را نمی توان تعیین کرد. me154

هنگامی که زیرمجموعه ها در ایجاد PO ایجاد نمی شوند، راه حل این است که تاریخ تحویل سفارش خرید را بر اساس تاریخ مورد نیاز اجزای BOM به روز رسانی کنید.

هنگام انجام پیغام خطا ME154 امکان تعیین هر گونه اجزای زیر وجود دارد:

هدر و اجزاء باید همان شبکه داشته باشند

مواد هدر باید روزهای برنامه ریزی شده بیش از 0 باشد.

BOM در قرارداد های زیر قرارداد منفجر نمی شود

زمانی که ایجاد سفارش خرید هیچ لایحه ای از مواد زیرمجموعه مواد را پردازش نمی کند، به ویژه در صورت تهیه سفارش خرید قرارداد های خرده فروشی، اجزای پردازش صفحه نمایش: ورود جمعی خالی می شود.

این به خاطر این واقعیت است که BOM یا لایحه مواد نمی تواند به درستی با توجه به شرایط سفارش خرید پردازش شود.

در جزئیات سفارش خرید، با انتخاب مواد زیرموسیقی، گزینه BOM منفجره را در پایین صفحه پیدا کنید.

وجود دارد، قابل مشاهده است که BOM در همه منفجر نمی شود و هیچ جزء از این لایحه مواد یافت نمی شود.

نگاهی به تاریخ انتشار و تاریخ تحویل، که در اینجا در انفجار BOM دیده می شود، به همین دلیل است که BOM نمی تواند منفجر شود، هیچ زیرمجموعه ای نمی تواند با این تاریخ آماده شود.

SAP سفارش خرید انفجار BOM

راه حل این است به روز رسانی تاریخ تحویل در سفارش خرید، و تاریخ تحویل در آینده به منظور اجازه می دهد که لیست کامل اجزای با آخرین مهلت تحویل منظور سفارش خرید بازیابی شده و استاندارد PO به درستی پردازش شده است.

سفارش خرید با تاریخ تحویل جدید پس از آن می تواند لایحه انفجار مواد را انجام دهد، بنابراین لیست اجزای کامل را بر روی اجزای پردازش نمایش می دهد: صفحه نمای کلی اجزای.

Subcontracting Error Mesage No: -ME154 (BOM Not Exploding) در بایگانی بحث SAP

معرفی به SAP HANA برای غیرکارشناسی در فیلم

Yoann
در باره Yoann
ما مشاورین پیاده سازی بین المللی SAP ERP هستیم. ما به تجارب اجرای پروژه های بین المللی SAP، تسهیل مبادلات بین فرهنگ های مختلف، تخصص ها، جریان ها و فن آوری ها کمک می کنیم. ما در طراحی، بهبود، سازگاری، نوآوری و راه اندازی کارها برای ارضای مشتریان رشد می کنیم. ما www.newsaperp.com را برای به اشتراک گذاشتن تخصص ما ایجاد کردیم. ما بیش از 10 سال در توسعه تجارت بین المللی، کمال زنجیره تامین، بهینه سازی مالی و استقرار پروژه SAP ERP کار کرده ایم. ما در بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان، در صنایع مختلف مانند تدارکات، لوازم آرایشی، کالاهای مصرفی، مراقبت از زیبایی و یا مد، امکان پذیر شدیم.
 

نظرات (0)

پیام بگذارید