SAP definira partnerski sustav za IDoc Inbound Processing
Kada pokušavate generirati IDocs, dobivate informativnu poruku Nema partnera s imenom, upišite (Sl. 1), znači da treba postaviti Partnerski sustav.

Definiranje Partnerskog sustava omogućit će IDocs za obradu pomoću Partnerskog sustava, koji se može postaviti projektom, kako bi se omogućilo različitim timovima da rade na različitim IDocs-ovima istovremeno, na primjer.

Da biste definirali Partnerski sustav, idite na izbornik  LSMW‌  (Sl. 2) i idite u opciju IDoc Inbound Processing iz izbornika Postavke (Slika 3) ili koristite tipkovnički prečac Ctrl + Shift + F1.

Jednom u ekranu IDoc za ulaznu obradu: Pripremne mjere (Sl. 4), samo popunite barem File port, Partn.Type i Partner No. (Sl. 5).

Moguće je traženje (ili definirati) portove i partnere klikom na odgovarajuću tipku ili odlaskom na transakciju WE21 za definiranje File port i WE20 za definiranje novog Partner br.. Najvjerojatnije nije potrebno definirati novo Partn.Type, jer su standardne.


Nakon toga kliknite na Aktiviraj IDoc Inbound Processing (Slika 5) kako biste spremili unesene vrijednosti i generirali IDocs.

Prilikom njihove obrade, na primjer BD87, ne zaboravite unijeti pravi Partnerski sustav (Sl. 6),  LSMW‌  u mom primjeru inače bi odabrao sve IDocs stvorene na sustavu.

Uvod u SAP HANA za videozapise koji se ne bave tehnologijomNovi jednostavni ERP
O autoru - Novi jednostavni ERP
Međunarodni je facilitator implementacije SAP ERP-a. Radio je više od 10 godina na upravljanju međunarodnim ERP projektima, usavršavanju globalnog lanca opskrbe, financijskoj optimizaciji i implementaciji SAP ERP projekata. Omogućio je poslovnu transformaciju u raznim industrijama, poput logistike, kozmetike, robe široke potrošnje, njege ljepote ili mode u mnogim zemljama širom svijeta.
 


komentari (12)

 2018-08-19  Leigh Hicks
Great story, thanks for sharing
 2018-08-19  Danielle Ballard
Хорошее время, читая эту информацию, продолжайте хорошую работу
 2018-08-19  Tracy Morgan
Bu ayrıntıları bilmiyordum, lütfen daha fazlasını yap
 2018-08-19  Tina Washington
Hello, I saw your article and it helped me solve my issue, thanks a lot
 2018-08-19  Wayne Martin
Can’t believe I finally found the solution, this was a nightmare for a long time, now solved
 2018-08-19  ComfyTeenie
是的,这就是我需要的
 2018-08-19  Planetisot
Pontosan, amit keresek, tökéletes
 2018-08-19  er2u5dQ
Kan inte tro att jag äntligen hitta lösningen, det här var en mardröm länge, nu löst
 2018-08-19  boilsesTahlabd
دقیقا همان چیزی که من دنبالش بودم، کامل بود
 2018-11-05  ybierling
Dear Ankit, You'll have to ask your administration team to review your user roles and provide the corresponding authorizations. Best regards
 2018-11-05  Ankit Soni
Hi Yoann, While executing above steps you explained, I am getting issue in opening of IDoc inbound Processing under settings tab in LSMW. I am getting error of "You only have authorization 'CHANGE' and not 'ADMINISTRATE'." and when I check on this information I am getting "Due to a lack of authorization 'Administrate' is for display only" and than again home screen appears. Kindly let me know how to overcome this error.
 2018-11-07  Keeep this going please, grdat job!
'

Ostavite komentar