SAP ekstrakt Parametri predviđanja (MPOP struktura)

SAP MPOP struktura nije pravi stol i nije izravno dostupna, primjerice pomoću SE16N (slika 1). Stoga, ako želimo izdvojiti MPOP podatke Materijal Mastera za određeni skup materijala, to se mora učiniti pristupanjem nekoliko tablica, MAPR (slika 2) i PROP (slika 3), koji sadrži informacije iz prikazu predviđanja materijala Majstor (sl. 4)....
Više informacija o ovoj vezi
Kategorija: SAPSAP