Pronađite materijalnu klasifikaciju u SAP-u

SAP-ov Materijal Master klasifikacijski prikaz (slika 1) je vrlo poseban. Ne sadrži izravne vrijednosti iz jedne ili više tablica, no vrijednosti povezane su s više tablica. Čak i ako se općenite veze brzo objašnjavaju na mreži [1], korisno je naučiti kako se kretati tim tablicama, kako bi se utvrdile posebne vrijednosti i lakše pronalaženje tih vrijednosti za skupinu materijala....
Čitaj više

SAP ekstrakt Parametri predviđanja (MPOP struktura)

SAP MPOP struktura nije pravi stol i nije izravno dostupna, primjerice pomoću SE16N (slika 1). Stoga, ako želimo izdvojiti MPOP podatke Materijal Mastera za određeni skup materijala, to se mora učiniti pristupanjem nekoliko tablica, MAPR (slika 2) i PROP (slika 3), koji sadrži informacije iz prikazu predviđanja materijala Majstor (sl. 4)....
Čitaj više
Kategorija: SAP SAP