Dobavljač SAP-a za kupnju ne snima organizatora nabave

Tijekom PIR-a ili izrade PR-a u SAP-u, poruka dobavljača 06321 koju ne stvara organizacija za kupnju može se pojaviti najvjerojatniji je uzrok tome da korišteni glavni podaci dobavljača SAP-a nisu postavljeni kao glavni zapisnik dobavljača, i zato vam je potreban dobavljač glavnih podataka poslovnih partnera....
Više informacija o ovoj vezi
Kategorija: SAPSAP