SAP massa-verandering Materiaal Master

SAP massa-verandering Materiaal Master [Nederlands]

Het is vaak handig maar gevaarlijk om een ​​of meer waarden van verschillende materialen tegelijkertijd bij te werken.

Deze manipulatie is vrij eenvoudig uit te voeren in SAP, misschien te veel, gebruik deze informatie zorgvuldig en controleer altijd of het systeem de juiste is en of de gegevens juist zijn.

MASS-transactie in SAP

Ga eerst in de MASS-transactie en kies het type gegevens dat moet worden bijgewerkt.

Voer bijvoorbeeld BUS1001 in MASS in voor "Materialen (industrie)" (Fig 1), de Material Master (transactie MM02).

SAP MM17 stap voor stap

Vervolgens gaat u naar het tafelselectiescherm (Afb. 2) dat u wilt bijwerken. Controleer welke u wilt en ga in het materiaalstamveld selectie SAP tabblad (Fig 3) waarin u de werkelijke waarde wilt wijzigen.

Naar de MASS-transactie in SAP gaan en Materialen selecteren, komt overeen met het rechtstreeks gebruiken van de MM17 SAP-transactie t-code.

U kunt nu de gewenste gegevens selecteren.

De voorgestelde selectievelden (Fig 4) zijn de sleutels van eerder geselecteerde tabellen bijvoorbeeld Materiaal en vestiging voor MARC-tabel in SAP, Plant Data for Material.

SAP-materiaal Hoofdmassawijziging

Gegevens die overeenkomen met de zoekcriteria worden vervolgens weergegeven (Afb. 5), waarbij de SAP-materiaalstamveldenlijst eerder is geselecteerd voor update.

Voer de nieuwe waarden in de eerste regel in, klik op het pictogram "Een massale verandering uitvoeren" en geselecteerde waarden worden toegepast op alle gegevens (Fig 6).

De materiaalmaster van SAP MASS-wijziging moet gereed zijn voor uitvoering.

Zorg er nogmaals voor dat alleen de waarden die moeten worden bijgewerkt een nieuwe waarde hebben die moet worden toegepast.

U kunt de wijzigingen nu opslaan, wat betekent dat de SAP MASS-wijziging Artikelstam wordt toegepast op de SAP MM-tabellen en -velden.

Na een bepaalde uitvoeringstijd ontvangt u een SAP-artikel Master-wijzigingsrapport (Afb. 7), waarin fouten eerst worden weergegeven en moeten worden gecontroleerd.

Massa-onderhoud in SAP MM

In het dataselectiescherm (Fig 4) is het mogelijk om meer SAP-selectiecriteria te verkrijgen (Fig 8), klik gewoon op het pictogram "Kies selectievelden".

Het is dan mogelijk om in detail interessante velden te selecteren voor de vereiste SAP-massa-update (Fig. 9); geselecteerde velden (Fig. 10) moeten aan de linkerkolom worden toegevoegd met behulp van de middelste pijlen.

Massa-update in SAP

Door het standaardpictogram "Selectieopties" te gebruiken, is het ook mogelijk om te beslissen welk filter moet worden toegepast (Fig 11) op het veld (bestaande waarde, inferieur, superieur, ...).

Uiteindelijk, als uw selectiecriteria zijn gedefinieerd (Fig 12), kunt u uw massa-update SAP uitvoeren zoals eerder uitgelegd.

SAP MASS-onderhoudstransacties

Gebruik het om massa-onderhoud uit te voeren in SAP MM, of in andere modules, zoals hieronder beschreven objecttypen en transacties:

BUS0015 profit center SAP,

BUS1001 materiaalindustrie, massamaterialen tcode MM17,

BUS1001001 materiaalverkoop,

BUS1006 SAP-zakenpartner,

BUS1133 verhuureenheden,

BUS1178001 materiaal voor massa-onderhoud,

BUS2012 inkooporders,

BUS2013 inkoopafroepovereenkomst,

BUS2014 koopcontract,

BUS2031 klantofferte,

BUS2032-verkooporders,

BUS2034 klantcontract,

BUS2104-toewijzingsvereiste, tcode IMAM,

BUS2105 aanvraag tot bestellen en een SAP-aanvraag voor massa-inkoop sluiten met tcode MEMASSRQ,

BUS3003 SAP PIR, do massa delete aankoopgegevensrecord SAP in tcode MEMASSIN,

BUS3006 Grootboekrekening, SAP GL-account hoofddatatabel massale verandering,

CA_CONTACC contractaccount,

KNA1-klanten, tcode XD99,

LFA1-leveranciers, transactie XK99.

MASS tcode in SAP

De belangrijkste SAP MASS-transactie tcode in SAP is gewoon MASS.

Specifieke mass-updatetransacties zijn direct toegankelijk met de juiste transactiecode:

MASS massale verandering, Cross-toepassing Cross-Application Mass Maintenance voor mass-update SAP,

MASS_MARC Logistiek / aanvulling Massa-onderhoud, logistiek logistiek Basisgegevens SAP-materiaal Hoofdmassaverandering,

MASSVAR Displayvarianten, Cross-toepassing Cross-Application Mass Maintenance,

Massa-onderhoud MASS_EKKO PO, Logistiek Logistiek Basisaankoop massa-onderhoud,

MASS_EINE Inforecord massa-onderhoud, logistiek logistieke basisgegevens,

MASS_VENDOR Leveranciersmassa-onderhoud, logistiek logistieke basisgegevens,

MM17 massa Onderhoud: Industrieel materiaal Master, Logistiek Materiaalmaster,

SU10 Gebruiker massa onderhoud, basis gebruiker en autorisatiebeheer,

COHV-massa-productieorders, PP productieorders,

MEMASSPO massale verandering van bestellingen, MM Aankoop,

XD99 Klant meester massa-onderhoud, Logistiek Customer Master,

XK99 massa-onderhoud, leveranciersmaster, logistiek leveranciermaster,

MEMASSRQ massaal wijzigen van inkoopaanvragen, MM Aankopen,

IMAM-massale instandhouding van kredietaanvragen, investeringsbeheer toewijzingsverzoeken,

CS20 stuklijstmassa wijzigen: beginscherm, logistiek stuklijsten,

CEWB PP: Engineering Workbench, PP Routing-routering voor massaverandering SAP,

MC8G Schema massaverwerking, PP verkoopplan,

MC8D-massaverwerking: planning maken, PP verkoopplan,

CLMM massale verandering voor toegewezen waarden, kruistoepassing classificatie,

MEMASSCONTRACT massa wisseling van contracten, MM overzichtovereenkomsten met leveranciers;

MKK-massa Contractfacturering, FI Te ontvangen en te betalen contractrekeningen,

COHVPI-massaverwerking: procesorders, PP productieorders,

MEMASSIN massaal wijzigen van records voor inkoopinformatie, MM inkoop,

CORM-massaverwerking, PP procesorder.

SAP Mass onderhoud Gratis SAP MM-training
SAP-massa-objecttype tcodes

S / 4HANA SAP Materials Management Introductie videotraining

Vergelijkbare artikelen


Comments (0)

laat een reactie achter