SAP Hvordan løse feil Bedriftskoden eksisterer ikke eller har ikke blitt fullstendig vedlikeholdt

Når du møter feilen M3150 Firmakoden eksisterer ikke eller ikke har blitt fullstendig vedlikeholdt, for eksempel under materialopprettelse i transaksjon MM01, er årsaken sannsynligvis at ingen skatteperiode er satt....
Les mer

Ingen beløpsautorisasjon for kundeselgere i selskapskode meldingsnummer F5155

Når du får feilen, er det ikke mulig å gi autorisasjon for kundeselgere i firmakode, men det er trolig at feilen ikke er angitt i tilpassing av OBA3-kundeleverandørstoleranser....
Les mer

SAP Firmakodetildeling til land i tre enkle trinn

Når du får en firmakode som ikke er tilordnet land eller land til beregningsprosedyre-melding nummer FF703, for eksempel mens du oppretter en forespørsel om tilbud på RFQ i SAP MM, er det flere trinn å sjekke for å løse problemet og fortsette med dokumentopprettelsen :...
Les mer

SAP løser KI248-konto krever en oppgave til en CO-objekt

Når du prøver å opprette en innkjøpsordre, krever feilen i SAP KI248-kontoen en oppgave til at et CO-objekt kan oppstå. Det vil mest sannsynlig innebære at det ikke er angitt et kostnadssenter for GL-kontoen i den nåværende firmakoden....
Les mer

Hvordan åpne konteringsperiode i FIORI med SAP OB52-transaksjon?

En konteringsperiode er et tidsintervall der det er tillatt å opprette dokumenter som er datert i det området. Øverst i tidsområdet som tillater postering av dokumenter, opprettes konteringsperiodene for spesifikke SAP General Ledger-kontoer, som kan velges etter område. Det er mulig å åpne konteringsperioder og stenge konteringsperioder i appene SAP S4HANA og SAP FIORI....
Les mer

Løs feilfeltdatoen er et obligatorisk felt for G / L-kontoen

I SAP FIORI-applikasjon opprette leverandørfaktura, er datafeltets verdidato et påkrevd felt for artskonto kan forekomme. Dette betyr at feltverdieringsdatoen er satt som obligatorisk for denne feltstatusgruppen i innstillingene, og det kan hende at det må korrigeres, dersom feltet ikke er nødvendig....
Les mer

Lukk en innleggsperiode i SAP FI OB52-transaksjonen

Å avslutte en innleveringsperiode i SAP FI kan gjøres ved å få tilgang til transaksjonskoden OB52 nær oppstartstid i datterselskaper, eller ved å gå til SAP-menyen> regnskap> finansiell regnskap> hovedbokføring> rapportering> skatterapporter> Frankrike> salgs- / kjøpeskatter > utsatt skattbehandling> OB52 - næringsperioder i datterselskaper....
Les mer

Løs utstedelsesbalanse ikke null mens du oppretter leverandørfaktura i SAP

Under opprettelsen av en leverandørfaktura i et SAP-system, kan feilbalansen ikke null oppstå. Også i FIORI-grensesnittet beskrives feilen som følger: Diagnose: Systemet har oppdaget en forskjell mellom debet og kreditt. Forskjellen ligger utenfor de fastsatte toleransegrensene....
Les mer

Hvordan opprette en leverandørfaktura i SAP? FB60 i SAP FIORI

Opprettelse av SAP-leverandørfaktura er en enkel prosess i SAP FIORI-grensesnitt, med en dedikert transaksjon som heter samme måte: opprette leverandørfaktura. SAP-leverandørfakturaen kan opprettes ved å henvise til en SAP-innkjøpsordre eller ved ganske enkelt å legge til de nødvendige ordrelinjene. SAP-transaksjonen som ble brukt for å opprette leverandørfaktura er FB60....
Les mer

SAP S / 4HANA profitt senter tabell CEPC

Profitsenterets hoveddatatabell i SAP er CEPC, og de tilsvarende lange teksten lagres i tabell CEPCT. Se nedenfor definisjonen av et profitt-senter, hvor du finner i SAP-tabellviseren innholdet i tabelltabellene, lagring av SAP-resultatinformasjonen, og også hvor du skal opprette et profitt senter i SAP....
Les mer

SAP løser prisfeilen: Obligatorisk tilstand MWST mangler

Når du oppretter en salgsordre i SAP, kan du få prisfeil: Obligatorisk betingelse MWST mangler, fordi skattekoder ikke stemmer overens mellom bestillingsprodukter og kundeavgifter. Løsning i korthet: Kontroller ordrenes inkompliseringslogg, noter produktlinjene med prisfeil, for hvert materiale, oppdater skattekoden i Salg: salgsorg. 1 visning....
Les mer

SAP Message C + 302 Materiell storleger ikke aktiv i anlegget

Verdsettingsområde som ennå ikke er produktivt med materialbok Når du prøver å starte en jobbproduksjonsoppstart av materialbokholderen i transaksjon CKMSTART, kan feilmeldingen C + 302, Materialeleder ikke aktiv i anlegget forekomme:...
Les mer

Profitt senter eksisterer ikke for dato SAP

Mens du oppretter en Cost Center i SAP, kan problemet KM701 profit center eksisterer ikke oppstår eller rett og slett, ser hvordan du oppretter et profit center? Eller prøver å bruke en inaktiv profit center, men får feil KM738 Profit center lagret i inaktiv status (se nedenfor for denne siste feilen)?...
Les mer

Antall rekkevidde mangler for året

En faktura kan kun opprettes i en gitt firmakode dersom et nummerområde er definert for tilsvarende år, eller tilgjengelig for alle år. Et nummerområde er startog sluttnummeret, som automatisk økes, som brukes til å identifisere en bestemt type dokument, for eksempel fakturaer....
Les mer
SAP FICO trening - SAP S/4 HANA treninger med gratis prøveversjon
SAP FICO trening - SAP S/4 HANA treninger med gratis prøveversjon
 
SAP FICO trening - SAP S/4 HANA treninger med gratis prøveversjon
SAP FICO trening - SAP S/4 HANA treninger med gratis prøveversjon