SAP løser prisfeilen: Obligatorisk tilstand MWST mangler

Når du oppretter en salgsordre i SAP, kan du få prisfeil: Obligatorisk betingelse MWST mangler, fordi skattekoder ikke stemmer overens mellom bestillingsprodukter og kundeavgifter. Løsning i korthet: Kontroller ordrenes inkompliseringslogg, noter produktlinjene med prisfeil, for hvert materiale, oppdater skattekoden i Salg: salgsorg. 1 visning....
Les mer

Hvordan åpne konteringsperiode i FIORI med SAP OB52-transaksjon?

En konteringsperiode er et tidsintervall der det er tillatt å opprette dokumenter som er datert i det området. Øverst i tidsområdet som tillater postering av dokumenter, opprettes konteringsperiodene for spesifikke SAP General Ledger-kontoer, som kan velges etter område. Det er mulig å åpne konteringsperioder og stenge konteringsperioder i appene SAP S4HANA og SAP FIORI....
Les mer

Løs utstedelsesbalanse ikke null mens du oppretter leverandørfaktura i SAP

Under opprettelsen av en leverandørfaktura i et SAP-system, kan feilbalansen ikke null oppstå. Også i FIORI-grensesnittet beskrives feilen som følger: Diagnose: Systemet har oppdaget en forskjell mellom debet og kreditt. Forskjellen ligger utenfor de fastsatte toleransegrensene....
Les mer

Hvordan opprette en leverandørfaktura i SAP? FB60 i SAP FIORI

Opprettelse av SAP-leverandørfaktura er en enkel prosess i SAP FIORI-grensesnitt, med en dedikert transaksjon som heter samme måte: opprette leverandørfaktura. SAP-leverandørfakturaen kan opprettes ved å henvise til en SAP-innkjøpsordre eller ved ganske enkelt å legge til de nødvendige ordrelinjene. SAP-transaksjonen som ble brukt for å opprette leverandørfaktura er FB60....
Les mer

Lukk en innleggsperiode i SAP FI OB52-transaksjonen

Å avslutte en innleveringsperiode i SAP FI kan gjøres ved å få tilgang til transaksjonskoden OB52 nær oppstartstid i datterselskaper, eller ved å gå til SAP-menyen> regnskap> finansiell regnskap> hovedbokføring> rapportering> skatterapporter> Frankrike> salgs- / kjøpeskatter > utsatt skattbehandling> OB52 - næringsperioder i datterselskaper....
Les mer

Løs feilfeltdatoen er et obligatorisk felt for G / L-kontoen

I SAP FIORI-applikasjon opprette leverandørfaktura, er datafeltets verdidato et påkrevd felt for artskonto kan forekomme. Dette betyr at feltverdieringsdatoen er satt som obligatorisk for denne feltstatusgruppen i innstillingene, og det kan hende at det må korrigeres, dersom feltet ikke er nødvendig....
Les mer