Opprett en firmakode i SAP FI

Opprett en firmakode i SAP FI [Norsk]

Slik oppretter du en firmakode i SAP

Opprettelsen av en firmakode i SAP, en av de mest grunnleggende organisasjonsenhetene i SAP-systemet, er ganske enkelt, og kan gjøres direkte i SPRO-tilpassingsbildet, under Enterprise Structure> Definisjon> Finansregnskap> Definer selskap.

Opprette en ny firmakode

En gang i transaksjonen vil listen over eksisterende firmakoder bli vist, og navnene deres kan endres direkte fra tabellen i transaksjonsvisningen intern tradingpartner.

Det er også mulig å slette firmakoder fra skjermen, men denne operasjonen bør tas svært nøye, da det kan få alvorlige konsekvenser.

Et firmakode navn kan ikke endres. Hvis en firmakode har feil kode, og har blitt brukt intensivt, skal den overføres til en ny kode, og den tidligere koden skal deaktiveres.

For å opprette en ny firmakode, velg ny oppføringsknapp i SAP-menyen på toppen av grensesnittet.

Opprettelse av en ny firmakode

Det første og eneste trinnet i denne transaksjonen er å fylle ut alle detaljene i bedriftskoden som må opprettes: selskapskoden selvfølgelig, som kun kan være unik av SAP-klienten, med et firmanavn, en eventuell sekund firmanavn og detaljert adresseinformasjon, inkludert gate, postboks, postnummer, by, land, språknøkkel og valuta.

Hovedinformasjonen her er selskapskoden, språknøkkelen og valutaen, da disse vil bli brukt intensivt i andre tilkoblede transaksjoner.

Språknøkkelen vil definere språket som brukes som standard, og valutaen vil utløse ulike prishandlinger.

Etter at du har oppgitt all nødvendig informasjon og forsøker å lagre det nye selskapet, vil det bli nødvendig med en tilpassingsforespørsel for å fortsette med firmaets opprettelse i systemet.

Bedriftskode opprettet i SAP-systemet

Etter å ha bekreftet spørsmålet om tilpasning, vil dataene bli lagret, og SAP-grensesnittet vil være tilbake til visualisering og modifikasjon av det nyopprettede selskapet.

Fra det aktuelle skjermbildet vil det faktisk være mulig å endre all informasjon relatert til selskapet, bortsett fra firmakoden, som er selskapskodebordet T001-nøkkel for denne oppføringen og kan ikke endres.

En bekreftelsesmelding vil bli vist i varselskuffen i SAP-grensesnittet.

Å gå tilbake til visningsvisningen interne handelspartnere, som inneholder listen over selskapene som er opprettet i systemet, skal det nye selskapet som nettopp er opprettet, nå være synlig.

Den kan brukes direkte i de andre transaksjonene.

Bedriftskode tabellen i SAP

Bedriftskoden i SAP er tabellen T001, firmakoder.

Bordet kan visualiseres i transaksjonen SE16N, ved å skrive inn bedriftsnummerbordet T001 som bordet for å søke og vise.

Introduksjon til SAP HANA for ikke-teknikere i video

Lignende artikler


kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar