Ako analyzovať zákaznícky projekt v SAP cloud?

Ako analyzovať zákaznícky projekt v SAP cloud? [Slovenský]

Analyzing a customer project in SAP cloud

Posledným krokom po naplánovaní zákazníckeho projektu a prehodnotením zákazníckych projektov je analýza zákazníckeho projektu pomocou aplikácie Plánovanie zákazníckeho projektu SAP FIORI v SAP cloud.

Plán zákazníckych projektov dlaždice

Začnite otvorením dlaždice zákazníckych projektov plánu v rozhraní FIORI.

Plánovanie zákazníckych projektov - SAP Help Portal
Projekty zákazníkov - SAP Help Portal

V tejto aplikácii je možné plánovať zákaznícky projekt a vytvárať nové projekty, ale tiež upravovať projekty, ktoré boli predtým vytvorené, a tiež ich analyzovať.

Vyberte projekt v ľavej časti rozhrania FIORI, ak ste už vytvorili projekty s plánom, zobrazí sa jeho projektová informácia a zobrazia sa jeho všeobecné informácie spolu s ďalšími užitočnými kartami: informácie, pracovné balíčky, tím, fakturácia, prílohy, a verzie.

Je tiež možné vyhľadať projekt podľa jeho názvu vyplnením vyhľadávacieho poľa v ľavom hornom rohu rozhrania FIORI.

Projekt analyzovať pracovný balík a tím

Analýza projektu sa môže začať napríklad prechodom cez rôzne karty.

Na karte pracovných balíkov sa zobrazia rôzne informácie, ako napríklad štruktúra projektu, plánované úsilie, ale aj náklady a príjmy spojené s projektom.

Stav sa zobrazuje dokonca aj vtedy, ak je pracovná položka obsadená personálom, čo znamená, že na jej prácu bol pridelený člen tímu.

Ak prejdete na kartu Tím, budú jasne uvedení rôzni členovia tímu spolu s ďalšími zaujímavými informáciami o ich úlohách: rola, organizácia doručovania, pracovný balík, pracovná položka, zručnosti, zdroje, úsilie, potvrdené, náklady, výnos a odkaz na vykonanie niektorých akcií s týmito členmi tímu.

Analýza fakturácie projektu

Na karte Fakturácia sa zobrazia ďalšie informácie týkajúce sa finančných prostriedkov projektu: číslo položky, typ zmluvy, materiál, popis, pridelené pracovné balíky, plánované príjmy, fakturovaná suma, stav alebo dôvod zamietnutia a všeobecné informácie.

Týmto spôsobom bude zákazníkovi vystavená fakturácia.

Výberom položky fakturácie je možné nájsť viac informácií týkajúcich sa definície fakturačného plánu, ako je typ zmluvy, suma, ktorá sa má fakturovať a jej mena, priradené dátumy pracovného balíka, ziskové stredisko, ale aj pokyny k fakturácii, dátumy fakturácie a ďalšie podrobnosti.

Existujú aj iné spôsoby, ako analyzovať zákaznícky projekt pomocou množstva dostupných správ: informácie, kontakty, finančné výsledky, výkon práce, pracovné balíčky, tím, faktúry zákazníkov, výdavky, objednávky a prognózy.

Ak chcete ísť ešte ďalej, použite utopené tzv. Súvisiace aplikácie a otvorte jednu z nich: vytváranie zákazníckych projektov, návrhy fakturácie zákazníckych projektov, zákaznícke projekty, úprava žiadosti o fakturáciu, plánovanie zákazníckeho projektu, vydanie žiadostí o fakturáciu a preskúmanie zákazníckych projektov.

Všetky z nich sú priamo prístupné cez túto poslednú obrazovku kliknutím na príslušné súvisiace prepojenia aplikácií SAP FIORI.

Úvod do systému SAP FIORI vo videu

Podobné články


Komentáre (0)

Zanechať komentár