Tréning SAP GUI - SAP S/4 HANA školenia s bezplatnou skúšobnou verziou
Tréning SAP GUI - SAP S/4 HANA školenia s bezplatnou skúšobnou verziou
 

Ako zmeniť heslo v SAP?

Ako zmeniť heslo v SAP?

Tréning SAP GUI - SAP S/4 HANA školenia s bezplatnou skúšobnou verziou
Tréning SAP GUI - SAP S/4 HANA školenia s bezplatnou skúšobnou verziou
 

Ako zmeniť heslo používateľa v SAP

Heslo používateľa môžete zmeniť v systéme SAP niekoľkými spôsobmi:

  • pred prihlásením pomocou novej voľby hesla,

  • po prihlásení, prejdením do menu používateľských údajov,

  • so systémom samoobslužného resetovania hesla.

Pozrite si nižšie, ako používať tieto rôzne možnosti na zmenu hesla v systéme SAP.

Obnovenie hesla používateľa v SAP IT Answers IT Knowledge Exchange

Pred prihlásením zmeníte heslo SAP

Najjednoduchší spôsob ako zmeniť heslo SAP je pred prihlásením, raz v SAP GUI. Vyberte prihlasovacieho klienta, zadajte užívateľské meno, správne heslo a kliknite na možnosť nového hesla, ktorá je k dispozícii v hornej časti obrazovky.

Tým sa objaví nové okno s výberom hesla za predpokladu, že v poli hesla SAP GUI bolo zadané správne heslo.

Zadajte nové heslo, ktoré sa má použiť, a potvrďte ho zadaním presne rovnakého hesla v druhom.

Buďte opatrní, nie je možné zobraziť heslo, ktoré sa práve zadáva a potvrdzuje, preto je dôležité uistiť sa, že sa používa správne rozloženie klávesnice a že kláves s uzamknutými klávesami nebol aktivovaný, inak je iné heslo ako sa očakáva.

Po zmene hesla sa v stavovom riadku okna SAP GUI zobrazí informačná správa potvrdzujúca úspešnú operáciu zmeny hesla SAP. Užívateľ bude priamo prihlásený pomocou nového hesla a môže byť použitý pre budúce prihlásenia po ukončení aktuálnej relácie.

Zmena hesla (SAP Library Začíname Používanie SAP

Zmena hesla po prihlásení

Ďalšou možnosťou je zmeniť heslo po prihlásení do menu SAP GUI viac> system> user data.

Nájdite túto možnosť pre prístup k vašim vlastným údajom používateľa, ktoré budú obsahovať možnosť zmeniť heslo SAP.

Akonáhle sa v transakcii s užívateľským profilom udržiavate, jednoducho kliknite na možnosť hesla, ktorá je k dispozícii v hornej časti obrazovky užívateľského profilu údržby.

Ak ste už v ten deň zmenili heslo, nebude možné ho znova zmeniť, pretože zmena hesla SAP je povolená len raz denne.

V tomto prípade sa zobrazí chybové hlásenie v stavovom riadku upozornení v spodnej časti rozhrania SAP GUI.

V opačnom prípade sa zobrazí kontextové okno s výzvou na zadanie starého hesla, nového hesla a na potvrdenie nového hesla.

Zmeniť heslo SAP HANA Studio Prepad zásobníka

SAP môžete zmeniť svoje heslo len raz denne

Ak už bolo heslo užívateľa v ten istý deň raz zmenené, nebude možné ho manuálne zmeniť.

V takom prípade sa zobrazí chybové hlásenie 00180: Pokúsili ste sa znova zmeniť heslo. Toto je možné vykonať len raz denne. Pred zmenou hesla alebo po porade so správcom používateľa počkajte na zajtra.

Ak chcete zmeniť, existujú len dve riešenia, buď čakať ďalší deň a skúste to znova, alebo kontaktujte správcu systému. Bude môcť spustiť resetovanie hesla a nové heslo bude zaslané e-mailom užívateľovi, s ktorým sa bude môcť prihlásiť do systému a neskôr ho zmeniť.

SAP Message 180 Class 00 Heslo môžete zmeniť len raz denne

Samoobsluha resetu hesla SAP

The last option, when being locked out of the SAP system , for example after having tried too many times to change the SAP password, or having entered the wrong password too many times and being locked out of the SAP system , with the error message password logon no longer possible too many failed attempts, the only solution is to request an Samoobsluha resetu hesla SAP to the system administrator.

Depending on what has been setup by the systems administrators, an Samoobsluha resetu hesla SAP might be accessible within your organisation. If it is not the case, however, the system administrators will be able to reset your password on your behalf, and a new password will be sent to you by email, allowing you to logon with your user, and to change the password by yourself using given procedures.

The Samoobsluha resetu hesla SAP might not exist, depending on what your company has setup for you. In any case, it is not managed by SAP, but rather by your system administrators.

Samoobsluha resetovania hesla SAP Heslo služby Active Directory.
Tréning SAP GUI - SAP S/4 HANA školenia s bezplatnou skúšobnou verziou
Tréning SAP GUI - SAP S/4 HANA školenia s bezplatnou skúšobnou verziou
 

Podobné články

 
 
Tréning SAP GUI - SAP S/4 HANA školenia s bezplatnou skúšobnou verziou
Tréning SAP GUI - SAP S/4 HANA školenia s bezplatnou skúšobnou verziou
 

Komentáre (0)

Zanechať komentár

Tréning SAP GUI - SAP S/4 HANA školenia s bezplatnou skúšobnou verziou
Tréning SAP GUI - SAP S/4 HANA školenia s bezplatnou skúšobnou verziou