Pridajte server v SAP GUI 740 v 3 jednoduchých krokoch

Pridajte server v SAP GUI 740 v 3 jednoduchých krokoch [Slovenský]

Servery SAP in SAP GUI 740

To access a Aplikačný server SAP, and use the SAP GUI or FIORI interface, the first step is to proceed to SAP 740 stiahnutie, then continue with the corresponding Inštalácia SAP 740, and then configure one or more Aplikačný server SAP, either manually as explained below, or by using an existing zoznam serverov‌ SAP LOGON‌" >zoznam serverov‌ SAP LOGON‌ - and finally personalizing the interface: zmeniť jazyk SAP‌ or zmeniť tému SAP for example.

The procedure is pretty similar to pridať server v SAP 750.

Each of the Servery SAP‌ configures will represent a different instance of SAP to which you will connected, generally each of them representing a different environement, such as developement, business validation, and production, and different for each of the company's business unit.

Every single Aplikačný Server SAP‌ has its own database, set of data, and customized programs. They can be replicated and exist on each of the Servery SAP, or be different on every one of them.

See below how to add manually a new connection in the zoznam serverov‌ SAP LOGON‌" >zoznam serverov‌ SAP LOGON‌ displayed in the SAP GUI interface.

Inštalátor front-end SAP 740 and Prístup k IDES SAP for practice

1 - Pridanie nového pripojenia v SAP GUI

Prvým krokom bude pridanie nového pripojenia do SAP GUI kliknutím na tlačidlo novej položky, ikona bielej stránky.

After that, select user specified system, as the Aplikačný Server SAP‌ details will be entered manually.

2- Enter the custom Aplikačný server SAP details

Parametre systémového pripojenia bude potom potrebné zadať do príslušných polí a sú potrebné všetky:

  • popis, text, ktorý vám pomôže rozpoznať tento konkrétny server v zozname,

  • aplikačný server, názov servera, ktorý musí poskytnúť správca systému,

  • číslo inštancie, dvojciferné číslo, pretože jeden systém SAP môže mať rôzne inštancie,

  • ID systému, jedinečný identifikačný kód inštalácie SAP,

  • Reťazec SAPRouter, ktorý predstavuje spojenie medzi hostiteľmi.

Ďalšia obrazovka zvyčajne nevyžaduje žiadne zmeny, pretože bude požadovať nastavenie zabezpečenej siete, napríklad parametre zabezpečenej komunikácie SAP, ak existujú, a prípadné nastavenie siete, aby sa znížila sieťová prevádzka pri pomalom internetovom pripojení.

Finally, the last screen of the Aplikačný Server SAP‌ creation procedure requests the language, in case you want to zmeniť jazyk SAP, and also the character encoding, which might be important depending on your local configuration.

3 - Pripojte sa k aplikačnému serveru SAP

Po vykonaní týchto krokov bude aplikačný Server SAP‌ pridaný do zoznamu serverov SAP LOGON a bude viditeľný v zozname serverov rozhrania GUI SAP‌ 740.

V prípade, že ste pri vytváraní položky zoznamu serverov urobili chybu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Vlastnosti.

Vo vlastnostiach budete mať prístup k obrazovkám podobným obrazovkám počas inštalácie a budete môcť upraviť akúkoľvek vlastnosť servera SAP.

Keď bude aplikačný Server SAP‌ správny, jednoducho dvakrát kliknite na položku v zozname prihlasovacích serverov SAP, čím sa otvorí rozhranie GUI SAP‌ 740 a prihláste sa na aplikačný server.

SAP front-end inštalátor a IDES SAP prístup pre prax

Úvod do systému SAP HANA pre netechnické techniky vo videu

Podobné články


Komentáre (0)

Zanechať komentár