Ako zmeniť kusovník v systéme SAP

Ako zmeniť kusovník v systéme SAP [Slovenský]

Ako zmeniť kusovník v systéme SAP

Zmena kusovníka v systéme SAP je ľahko dosiahnuteľná v transakcii SAP CS02 Change Material BOM. Komponenty je možné pridať alebo odstrániť pomocou tcode.

Zobrazte zoznam materiálov v SAP

Material Material Bill v systéme SAP je možné zobraziť pomocou tcode CS03 Display BOM material.

Po chybe položky BOM

Po kopírovaní kusovníka alebo pri prechode na novú továreň nemuseli byť nasledujúce položky skopírované.

Napríklad pre materiál M:

Materiál M / rastlina A / kusovník X:

počiatočný materiál: položka 010, materiál 1 platný do 01.09.2015,

Nasledujúci materiál: položka 010, materiál 2 platný od 01.09.2015 s číslom zmeny, nie je kopírovaný pre materiál M v zariadení B (obr. 1).

Skopírované do (2 prípady):

Prvý prípad, materiál M / rastlina B / kusovník Y:

počiatočný materiál: položka 010, materiál 1 platný do 31.12.9999,

nasledujúci materiál 2 chýba (obrázok 2.1).

Druhý prípad: Materiál M / Závod B / kusovník Y:

počiatočný materiál 1 chýba,

Nasledujúci materiál: položka 010, materiál 2 platný do 31.12.9999 (obr. 2.2).

V takomto prípade musí kusovník X v zariadení A mať číslo zmeny priradené k nasledujúcemu materiálu.

Existujú potom 2 rôzne prípady, pozri CS03 Zobrazenie zoznamu materiálov: Prehľad všeobecných položiek, ktorý sa uplatňuje porovnaním kusovníkov v rastlinách A a rastlinách B pre materiál M.

1 Kopírovanie pôvodného materiálu

V prvom prípade je materiál skopírovaný v zariadení B pôvodným materiálom, ktorý sa v skutočnosti používa potom môžete prejsť na krok 3, pretože je možné priamo pridať nasledujúci materiál.

2 Nasledujúci materiál bol skopírovaný

Ak bol kopírovaný nasledujúci materiál, musíte vykonať ďalší krok, ktorým je zmeniť jeho pôvodný materiál, a potom pridať nasledujúci materiál.

Najskôr zadajte materiál M a rastlina B do CS02 zmena kusovníka kusu: počiatočná obrazovka (obr. 3) (nie je potrebné meniť dátum platný od dátumu), vložte počiatočný materiál na miesto nasledujúceho materiálu v CS02 zmena kusovníka : Prehľad všeobecných položiek (obr. 4) a uložte ich.

3 Pridajte nasledujúci materiál

Potom, čo ste zaistili, že je prítomný pôvodný materiál, môžete pridať nasledujúci materiál. Zadajte v CS02 materiál M, rastlina B a číslo zmeny (obr. 5).

Po zadaní popisu zmeny (obr. 6) bude číslo zmeny automaticky vyplniť hodnotu Platný od dátumu s dátumom zmeny dátumu (obr. 7), ktorý je ten, ktorý chcete použiť.

Položku potom môžete položiť namiesto pôvodného materiálu (obrázok 8) a uložiť.

4 Skontrolujte nastavenie

Dvojitá kontrola následne v CS03, že konečná konfigurácia zodpovedá tomu, čo ste chceli rastlina B / BOM Y s aktívnym materiálom a nasledujúcim materiálom začínajúcim na dané dátumy zmeny (obr. 9).

snímky

Obrázok 1: SAP CS03 Zobrazenie kusovníka materiálu: Všeobecný prehľad o položkách kusovníka obsahujúci položku s nasledujúcou zložkou,

Obr.2.1: SAP CS03 Zobrazenie kusovníka materiálu: Všeobecný prehlad položky kusovník skopírovaný s nasledujúcim komponentom chýba,

Obr.2.2: SAP CS03 Zobrazenie kusovníka materiálu: General General Overview BOM kopírovaný s počiatočným komponentom položky chýba,

Obr.3: SAP CS02 Zmena materiálu kusovník: Úvodná obrazovka Zadajte materiál a zariadenie na aktualizáciu položiek,

Obr.4: SAP CS02 Zmena kusov materiálu: Prehľad všeobecných položiek Aktualizácia materiálu položky,

Obr.5: SAP CS02 Zmena kusovníka materiálu: Úvodná obrazovka zadajte číslo materiálu, zariadenia a zmeny,

Obr.6: SAP CS02 Zmena materiálu kusovník: Data manažmentu objektu zadajte popis zmeny,

Fig7: SAP CS02 Zmena kusovníka materiálu: Počiatočná obrazovka Dátum automaticky kopírovaný z čísla zmeny,

Obr.8: SAP CS02 Zmeniť kusovník materiálu: Prehľad všeobecných položiek Aktualizovať položku s nasledujúcou zložkou a zmenou čísla,

Obr.9: SAP CS03 Zobrazenie zoznamu kusov materiálu: Prehľad všeobecných položiek Aktualizovaný cieľový kusovník.

S / 4HANA SAP Materials Management Úvod video školenie

Podobné články


Komentáre (0)

Zanechať komentár