Hur ERP hjälper konsultföretag

Hur ERP hjälper konsultföretag [Svenska]

Introduktion

Efterfrågan på ERP-lösningar förväntas öka stadigt. År 2020 är ERP-industrin värd mer än 40 miljarder dollar. Både utbud och efterfrågan på ERP-lösningar ökar och ERP: er förvandlas till mer affärsinriktade lösningar

För konsultföretag är smidighet, kontroll och synlighet de tre huvudfaktorerna som driver prestanda. För att hantera projektleverans och för att ligga före konkurrensen övergår konsultföretag till väl designad moln ERP. Konsultföretag litar på sina anställda för att slutföra ett projekt och leverera i tid inom en budget. Med globalisering, kundbeteendeförändringar och teknikomvandling fortsätter projektkomplexiteten att öka. En ERP för konsultformer tillhandahåller tekniken för att förbättra företagets prestanda, spåra projekt och Resursplanering och identifiera spakar för förbättring.

Vilka är fördelarna med en ERP för konsultföretag:

En ERP ger synlighet och information som krävs för att fatta rätt beslut som driver prestanda. De flesta konsultföretag börjar arbeta med Excel-kalkylark, men kalkylark kan inte förutse och förutspå. De tillhandahåller en bakspegel som hindrar konsultföretagens ledning och bygger en konkurrensfördel när de ökar projektmarginalerna och konsulternas användning.

När du väljer en ERP för konsultation finns det tre huvudsakliga fördelar att leta efter:

 • 1) Projektledning and on-time delivery: The adoption of an ERP will help you reduce delays, and budget overruns. An ERP for consultants will increase the turnover of successful projects and will help increase the on-time delivery performance. Not only does and ERP bring better performance and profitability, but it also contributes to client’s satisfaction.

 • 2) Processautomation: Konsulter har vanligtvis många administrativa och upprepade uppgifter att utföra: tidsspårning, kostnadsrapportering, Resursplanering, klientfakturering ... Dessa uppgifter är inte mervärde och hindrar dem från att spendera mer tid på att söka efter nya projekt eller öka klienter "tillfredsställelse. En ERP tillhandahåller tekniken för att automatisera alla processer och generera betydande produktivitetsvinster. När det gäller att beräkna avkastningen på en ERP har den tid som sparas på alla nivåer i företaget en betydande inverkan på resultatet.

 • 3) Resursplanering och flexibilitet: Nu behöver professionella tjänsteföretag nu mer än någonsin lägga till flexibilitet i sina resurser. Inte bara blir ekonomin mer och mer flyktig (den regelbundna krisen är bara exempel) utan hela arbetskraften längtar efter mer flexibilitet (50% av den amerikanska aktiva befolkningen kommer att vara oberoende 2027). En ERP hjälper företag att arbeta på ett samarbetsvilligt sätt. Arbetsflöden och uppgiftshantering är utformade för att säkert överföra information och hålla reda på den, information delas i realtid till rätt personer, arbete kan göras på smartphones varhelst konsulterna befinner sig.

Hur kan ERP hjälpa konsultföretag att bli mer konkurrenskraftiga?

An ERP för ett konsultföretag is a crucial asset to get a better understanding of the business and to improve its performance. Some of the competitive advantages are:

 • 1) Omedelbar synlighet: De flesta tjänster som erbjuds av konsultföretag är immateriella. Kunder och konsulter måste ha realtidsåtkomst till sina projektdata och dela rätt informationsnivå. Det hjälper också till att förbättra Resursplaneringen för ett bättre övergripande utnyttjande av anställda.

 • 2) Anställdas rörlighet: Under ett projekt kan chefer behöva arbeta utomlands eller utvidga projektet utomlands. Det är viktigt för honom att veta vem som är tillgänglig och klar tillgänglig var som helst för att bättre kunna driva projektet. Det undviker förseningar och anställningskostnader.

 • 3) Ett integrerat molnsystem: En databas som delas av alla. Alla uppdateringar sker i realtid, och konsultföretag kan använda detta för att kontrollera resultaten av sina projekt och förutse deras ROI.

 • 4) Talentförvärv: Branschen upplever en talangbrist. Arbetslösheten inom teknisk talang är under 1,5%, vilket gör det utmanande att anställa talanger. Men att använda moderna ERP kommer att hjälpa till att distribuera de bästa anställningsstrategierna. En ERP för ett konsultföretag kan låta dig veta vilka färdigheter du kommer att sakna vid olika horisonter och vilka trender i färdighetstiden krävs av kunderna. Med denna information i handen kan anställande chefer bättre förutse och bygga en konkurrensfördel, eftersom de ger de bästa resurserna för att svara på sina klienters problem.

Varför ska konsultföretag välja att byta till en molnbaserad ERP-lösning?

På det här stadiet är det viktigt att välja rätt ERP: molnbaserad eller inte? Här är de viktigaste fördelarna med en molnbaserad lösning:

 • 1) Enkel implementering: En moln-ERP kan installeras och distribueras på ditt företag inom några dagar när det är flera månader att installera ERP: er på plats. Varför är det så? Serverarkitekturen är helt värd utanför lokala servrar vilket undviker att spendera tid på denna fråga. Molnbaserade ERP: er är också utformade med begränsade specifika mönster som begränsar distributionsarbetet till att välja mellan olika inställningsalternativ.

 • 2) Skalbarhet: En annan fördel är möjligheten att öka infrastrukturkraven när ditt företag växer. Det begränsar de ekonomiska riskerna eftersom du kan justera antalet licenser till antalet användare på ditt företag och aldrig riskera att det saknas licenser eller har för många. När en kris realiseras och antalet anställda minskar är det också ett bra sätt att minska risken att minska antalet licenser.

 • 3) Kostnadsbesparing: Eftersom ERP är värd på molnservrar som tillhör ERP-företaget, finns det inget behov av interna serversköp, eller rullar ut ett IT-team för att hantera ERP. Konsultföretag betalar för användningen och drar nytta av en dedicerad tjänst.

 • 4) Säkerhet: Under de tidiga stadierna av moln-ERP var företag ovilliga att använda den här metoden eftersom de ansåg den som osäker. Det är nu tydligt att molnbaserad arkitektur är bland det säkraste sättet att skydda data. Tjänsteleverantörer som AWS eller Azure har de högsta standarderna vad gäller säkerhet och cybersäkerhet. Data tredubblas och sparas regelbundet för att begränsa risken för förlust eller stöld.

Slutsats:

Cloud ERP är lösningen för företag som syftar till att snabbt utöka sina tjänster runt om i världen och använda nödvändiga KPI: er för att uppnå dem.

Ett konsultföretag som använder en ERP kommer att spara tid och ansträngning för att förstå sina processer och få bättre information för att driva verksamheten och förbättra dess prestanda. Med korrekt implementering kan en ERP vara en strategisk partner för ett konsultföretag för att uppnå långsiktiga mål.

referenser

Varför utrusta en ERP för konsultföretag?
Specifikationerna för programvara för konsultföretag
Hur påskyndar tillväxten av ditt konsultföretag [2020]?
Bemanningsfrågor i konsultföretag
Hur ERP i molnet kan gynna företagskonsultföretag

fotogalleri

Liknande artiklar


kommentarer (0)

Lämna en kommentar