Vad är framtiden för ERP-konsult?När ett litet företag blivit vått och ser hur deras specifika bransch fungerar, är det inte lång tid innan de inser att de behöver mer arbetskraft. Det finns normala stadier som företag går igenom innan de kommer till den punkt där hela systemet automatiseras, men ibland hoppar småföretagare över dessa stadier och fångar fördelarna med automatisering tidigt.

Du kommer att upptäcka att de flesta småföretag använder människor för alla aspekter av deras företag. Det här är bra för att hålla produktion, kommunikation och marknadsföring intim och äkta för allmänheten, men det är inte bra för produktiviteten. Det är inte heller bäst för långsiktig produktion eftersom människor bara kan arbeta så snabbt.

Större företag producerar mer digitalt innehåll och produkter till en billigare takt eftersom de har dikat mänskliga anställda och investerat i automatiserade system, som ERP (Enterprise Resource Planning). I stället för att använda 30 anställda för att registrera 30 kunder för bilförsäkring med låg kostnad på en timme kan du till exempel registrera 30 kunder på 1 till 10 minuter med ett automatiseringssystem.

Som vi alla vet förvandlas tekniken till en högre intelligensnivå snabbare än de flesta inser. Även om du kan sänka kostnaderna genom att handla med mänskliga processer med tekniska processer, behöver du fortfarande människor för att övervaka, uppgradera och kontrollera den här programvaran.

Det är därför du har jobbmöjligheter som en ERP-konsult, men med den ständiga tillväxten inom teknik kan man börja undra var framtiden för ERP-konsulter och liknande jobb leder.

Vad är en ERP-konsult?

Till att börja med måste du veta vad ERP betyder. ERP står för Enterprise Resource Planning. Detta är en mjukvara för affärsprocesshantering som tillhandahåller en mängd funktioner kopplade till teknik, tjänster och personalresurser för en specifik organisation.

Att använda ett ERP-system‌ kan hjälpa företag att spara pengar eftersom det gör att de kan undvika att anställa vissa anställda. Systemet gör i huvudsak vad vissa jobbroller är avsedda för.

En ERP-konsult är en person eller en grupp människor som ger hjälp för att säkerställa att programvaran fungerar som den ska. Denna individ eller grupp säkerställer att programvaran fungerar korrekt och om den inte är det är det deras uppgift att tillhandahålla en lösning på alla fel som uppstår. Om till exempel ett prisfel ges vid upprättandet av en försäljningsorder måste ERP hitta ett sätt att lösa prisfelet snabbt och effektivt.

Förutom att se till att programvaran fungerar smidigt har ERP-konsulenten också i uppdrag att utveckla och kombinera sina klienters idéer med programvarans funktionalitet. Vid behov hjälper konsulten att fatta beslut för resursplanering.

För att dyka djupare in i de uppgifter och ansvar som ERP Consultants har, måste du förstå att deras primära mål är att hjälpa denna programvara på alla möjliga sätt.

Till exempel får de konsekvent åtkomst till och skapar lösningar som är snabba och billiga för programvarans behov på alla områden. Dessa områden sträcker sig från medarbetares kommunikation och utbildning hela vägen till affärsprocessernas funktionalitet.

Även om deras primära uppgift är att övervaka programvaran och dess integration med andra områden i företaget, är det också viktigt för dessa konsulter att effektivt kommunicera och hålla alla nivåer i ett företag informerade om mjukvaruprocesserna. Att inrätta en ERP kan vara en stor utmaning i början och kan ta flera steg, men konsulter anställs normalt efter att ett system redan finns på plats.

Företag som har och verkar under ett komplext teknologiskt system kommer att bli mer tvungna att anställa en ERP-konsult. Beroende på företagets storlek kan de anställa mer än en konsult för att hålla jämna steg med efterfrågan.


En ERP-konsult måste kunna övervaka och ta hand om underhållet av systemet, på respektfullt sätt kommunicera med kunder för att ta reda på deras ERP-relaterade problem och presentera alla nya funktioner framför olika grenar under eller efter en systemuppgradering.

Med det sagt måste en ERP-konsult inte bara vara tekniskt skicklig, utan de måste också vara skickliga inom flera områden som social kompetens, utmärkt kundservice, ledarskapsförmåga och offentliga talfärdigheter.

Med komplexiteten och det breda ansvarsområdet inom denna roll varierar konsultens arbetsschema. De tenderar att arbeta långa timmar och behöver ofta vara tillgängliga för en skift på vakt om en nödsituation inträffar om programvaran.

ERP-konsultjobb verkar vara fruktbart i framtiden

De flesta företag går igenom steg innan de beslutar sig för att vända sig till automatiseringssystem. När småföretag övergår till medelstora företag börjar de långsamt integrera ERP-tjänster i sin process.

Typiskt, när de märker ökningen i produktivitet och produktion, kommer de så småningom att ta på sig ett helt ERP-system. Tiden mellan när ett företag först skapas och fungerar endast med människor och när de inser att automationssystem är fördelaktigt börjar snabbt minska.

Tiden mellan de två etapperna förväntas också minska ytterligare i framtiden. I slutändan ökar ERP-systemen intäkter för företagare eftersom de inte behöver investera i så mycket arbetskraft för att hålla jämna steg med ökad produktion.

Därför blir företagare mer och mer glada över ERP-system‌ och de framgångar som de kan skapa.

Även om arbetskraften skärs ned på vissa områden på grund av dessa system, kanske ERP-konsultpositioner kanske inte stängs helt ut ännu. Med den ökade användningen av ERP-system‌ kommer företag att behöva fler konsulter för att underhålla systemprogramvaran.

Denna efterfrågan kommer också att orsaka en efterfrågan inom detta jobbfält, men det betyder inte att den årliga inkomsten för detta jobb alltid kommer att öka. När ERP-programvaran utvecklas är det mindre arbete som ERP-konsulter kommer att behöva göra. Detta kan leda till att arbetsgivare beskär hur mycket de betalar konsulter. Detta gäller särskilt för företag som föredrar molnbaserade ERP-system‌ eftersom en egen infrastruktur inte längre är en nödvändighet.

På baksidan, när efterfrågan på ERP-konsulter växer, kommer fler att investera i certifieringar för detta område. Så med ökningen av tillgängliga konsulter kan den årliga lönen för ERP-konsulter minska lite mer.

Naturligtvis kan man inte förutsäga framtiden men övervakning av trender för ERP-lösningar kan hjälpa dig att fastställa en bra förutsägelse för vart ERP-konsulter kan vara på väg i framtiden.

Imani Francies, AutoInsuranceCompanies.org
Imani Francies, AutoInsuranceCompanies.org

Imani Francies skriver och undersöker webbplatsen för bilförsäkringsjämförelse, AutoInsuranceCompanies.org. Hon fick en kandidatexamen i film och media och är specialiserad på olika former av mediemarknadsföring.
 
kommentarer (0)

Lämna en kommentar