Inget beloppstillstånd för leverantörer av kunder i företagsnummer Meddelande nummer F5155Inget felmeddelande felmeddelande F5155

När felet uppnås är det inte tillåtet för kundleverantörer i företagskod, men felet är troligt att toleransen inte är inställd på anpassning av OBA3-kundleverantörstoleranser.

Detta SAP FICO-fel kan lösas genom att ange SAP-systemets transaktionskod OBA3 och definiera nya toleranser för motsvarande företagskoder. Se nedan en fullständig beskrivning av felet och en detaljerad förklaring för att lösa felmeddelandet om ingen beloppstillstånd och få åtkomst till motsvarande tabeller i SAP-gränssnittet. Du kommer då att kunna gå vidare med företagskodtilldelning till företag och företagskodtilldelning till land.

Ingen beloppstillstånd för kunder / leverantörer i bolagsnummer TPL1 Meddelande nr. F5155
Ingen beloppstillstånd för kunder / leverantörer i företagskod MKAM Meddelande nr. F5155
Beloppstillstånd för kunder / leverantörsproblem
FB70: Ingen beloppstillstånd för kunder / leverantörer i företagskod 4300

Meddelande nummer F5155

Ingen beloppstillstånd för kunder / leverantörer i företagsnummer.

Diagnos: Ingen beloppstillstånd för kund/ leverantörsposter har angivits i företagskod TPL1 för den användargrupp som du tilldelats.

Förutsatt att du inte är explicit tilldelad till en användargrupp, är beloppet godkännande för gruppämnet () giltigt.

Förfarande: Om du har angivit rätt företagskod startar du underhåll av tabeller T043 (användargrupper) och / eller T043T (företagskodstillstånd).

Definiera toleranser för kundleverantörer

Öppna transaktionskoden OBA3 definiera toleranser, även tillgänglig via SPRO-anpassningstransaktion under finansiell redovisning> kundfordringar och leverantörsskulder> affärstransaktioner> utgående betalningar> manuella utgående betalningar> definiera toleranser (leverantörer).

Om det inte finns någon tolerans för den angivna företagskoden och toleransgruppen som behövs för fakturabildningen, klicka på nya poster för att skapa en ny tolerans för en kund eller en leverantör.

Ny toleransangivelse

I transaktionen OBA3 är det viktigt att ange rätt företagskod och att ange procentsatser för tillåtna betalningsskillnader.

Detta gör det möjligt att skapa en faktura där belopp som skiljer sig från denna tolerans, om de fakturerade beloppen inte är exakt korrekta.

Att skriva in en toleransgrupp är troligtvis inte nödvändig, eftersom det även kan leda till några fel senare.

Efter att ha sparat den nyinmatade toleransen krävs en anpassningsförfrågan av systemet för att registrera toleransen.

Toleransen bör då sparas, och valutan borde ha hämtats automatiskt av systemet, baserat på företagskodsinställningarna.

Inget antal toleransintervall anges för företagsnummer

Om ingen tolerans har uppnåtts, gå till transaktion OBA3 och skapa en ny tolerans för företagskoden som står inför problemet.

Toleransen bör inte ha en toleransgrupp definierad, eftersom det kan orsaka problem.

Den tillåtna betalningsskillnadsprocenten måste emellertid fyllas.

SAP fakturatabell

De viktigaste SAP-fakturatabellerna är följande:

RSEG-dokumentartikel: Inkommande faktura,

RBKP Dokumenthuvud: Faktura.

SAP fakturatabells

Leverantörs mastertabell i SAP

Huvudleverantörens mastertabeller i SAP är följande:

  • LFA1-försäljare (generellt avsnitt),
  • LFB1 Leverantörs Mästare (Företagskod),
  • LFAS-försäljaren mästare (momsregistreringsnummer generellt avsnitt),
  • LFB5 Leverantörs mästare (dunning data).
Kunder, material och leverantörsdatabaser

Material mastertabell i SAP

Huvudmaterialmasterns tabeller i SAP är följande:

  • MARA Material Master Grunddata,
  • MARC Material Master Plant Data,
  • MARD Materialmästare Förvaringsplatsdata,
  • MBEW Materialmästare Värderingsdata,
  • MVKE Materialmastern Försäljningsdata.
Förteckning över materialmastabord.

Vad är företagskod i SAP?

Företagskoden i SAP är den första organisationsenheten för finansiell redovisning, där uttalanden som balansräkning, resultaträkning och annan viktig finansiell rapportering skapas för. Det går inte att använda SAP-systemet utan att skapa företagskoder.

Företagskodens kundmästare i SAP är T001 och ingår i SAP FICO.

Andra relaterade SAP-företagskodtabeller är LFB1 Vendor Master och KNB1 Customer Master.

Så här skapar du företagskod i SAP | Definiera företagskod i FICO
Tilldela företagskod till företaget i SAP FICO
Tilldela företagskod till land i SAP FICO

Introduktion till SAP HANA för icke-tekniker i video

kommentarer (0)

Lämna en kommentar