Lös SAP RFQ-fel ME013 Dokumenttyp är inte tillåtet med doc. kategori

Lös SAP RFQ-fel ME013 Dokumenttyp är inte tillåtet med doc. kategori [Svenska]

SAP-fel ME013 när du skapar en begäran om offert

När du skapar en begäran om offert i SAP-offertprocessen kan felmeddelandet ME013 visas, dokumenttyp är inte tillåtet med dokumentkategori.

En del av den operativa upphandlingen av planen för att köpa lön i upphandlingslivscykelhanteringen, skapandet av en RFQ, även kallad en begäran om offert, kan vara problematisk - men det kan lösas under med lite anpassning.

Processen för att lösa fel ME013-dokumenttyp som inte är tillåten med dokumentkategori är följande:

  • 1- Definiera dokumenttyper för RFQ

  • 2- Definiera nummerintervall för RQF / offert

  • 3- Felkategori är inte tillåten med dokumenttyp

  • 4- Definiera dokumenttyper för SAP-inköpsorder

  • 5- Uppdatera tillåtna artikelkategorier för dokumenttyp

SAP-meddelande ME013 - Dokumenttyp & 1 inte tillåtet med dok. kategori & 2 (Kontrollera inmatning)
ME013: Dokumenttyp NB inte tillåtet med dok. kategori B

1- Definiera dokumenttyper för RFQ

Börja med att öppna den anpassade bilden IMG i SPRO-transaktionen och navigera till SAP Materialhantering> köp> leverantörsoffert> definiera dokumenttyper för RFQ.

Gå sedan till dokumenttyper och klicka på nya poster för att skapa en ny dokumenttyp.

Ange den nya dokumenttypen, i vårt fall AN, ange en dokumenttypbeskrivning, till exempel RFQ extern, välj ett nummerområde, den externa behandlingen som Ariba SAP‌ och en tilldelningsprocess som Extern.

Fortsätt genom att klicka på Spara, så kommer en prompt för att anpassa förfrågan dyker upp.

2- Definiera nummerintervall för RQF / offert

Nästa steg är att definiera motsvarande nummerintervall för begäran om offert RFQ / SAP-offert‌ genom att gå till transaktionen SPRO och hitta menyn SAP Materialhantering> inköp> RFQ / offert> definiera nummerintervall.

Där skapar du en ny post och anger följande information: dokumenttyp, samma som tidigare skapad, dokumenttypbeskrivning, internt nummerområde och externt nummerområde.

Spara nummerområdet för att kunna fortsätta.

3- Felkategori är inte tillåten med dokumenttyp

Du kanske sedan kör igenom felmeddelandet ME020 artikelkategori som inte är tillåtet med dokumenttyp AN, eftersom de inte har definierats för köp.

ME020 - ARTIKKATEGORI & 3 INTE TILLÅTAD MED DOKUMENTTYP & 1 - ME 020

För att lösa SAP-fel ME020, gå till anpassningstransaktionen SPRO och öppna posten SAP Materialhantering> inköp> SAP inköpsorder> Definiera dokumenttyper.

Produktkategori är inte tillåtet med dokumenttyp ZUB-meddelande ME020

4 - Definiera dokumenttyper för inköpsorder

I dokumentändringens beställningsändring skapar du på nya poster för att skapa en ny dokumenttyp för inköp.

Nu anger du en ny dokumenttyp för köp med tidigare dokumenttypskod, och ger en gång rätt dokumenttypbeskrivning, internt nummer och externt nummerområde och klicka på spara.

En fråga om anpassning av begäran visas.

5- Uppdatera tillåtna artikelkategorier för dokumenttyp

Slutligen, i samma transaktion, gå till tillåtna artikelkategorier och öppna din dokumenttyp AN.

Se till att de tillåtna artikelkategorierna för dokumenttyp AN RFQ-ändring är tillgängliga.

Öppna sedan länksköpskrav för dokumenttyp och dubbelkolla att länkarna är tillgängliga för dina dokumenttyper.

Om det inte är fallet, skapa nya poster. I annat fall kan du gå tillbaka till att skapa din begäran om offert och skicka felet ME013!

Liknande artiklar


kommentarer (0)

Lämna en kommentar