Begäran om offert: Skapa enkelt en RFQ i SAP med ME41

Begäran om offert: Skapa enkelt en RFQ i SAP med ME41 [Svenska]

Vad är en RFQ i SAP?

En RFQ i SAP, kort för begäran om offert, är ett dokument skapat efter en inköpsrekvisition och skickas till potentiella leverantörer för att i SAP-systemet kunna jämföra olika SAP-offert‌ som har tagits emot från dessa leverantörer.

Som en del av processen för hantering av upphandlingens livscykel, genom att skapa RFQ i SAP och skicka dem till leverantörer kan det senare skapas en inköpsorder för att slutföra den operativa upphandlingsprocessen och i slutändan skapa en leverantörsfaktura efter att leveransen av varor har slutförts för denna inköpskrav .

Processen är också en del av planen för att köpa lön som finns i Ariba SAP-system.

Plats för RFQ i SAP-träd: logistik> materialhantering> inköp> RFQ / offert> Begäran om offert> ME41 - skapa
Vad är inköpslivscykelhantering för operativa inköp?
Utbildning för operationell upphandling
ME41: Hur man skapar RFQ (Begäran om offert) i SAP

Skapa en RFQ i SAP

Skapa en RFQ i SAP by using the transaction ME41 in the SAP interface.

Transaktionskod för SAP-offert: ME47

På den inledande skärmen för RFQ i SAP-skapande, är den viktiga informationen för att skapa RFQ efter en inköpsrekvisition RFQ-datum, offertdatum och organisationsdata.

Om en leverantör svarar efter den angivna fristen, kommer SAP-offerten inte att registreras och leverantören kommer inte att anses skapa en inköpsorder för sina tjänster.

RFQ i SAP skapande rubrikdata

I rubrikdata för en RFQ-skapelse kan det vara nödvändigt att ange ett artikelnummerintervall, om det inte automatiskt har fyllts i. Detta intervall är skillnaden i numrering mellan två artikelrader i RFQ.

Se också till att RFQ-datumet är korrekt, liksom offertdatum, den viktiga informationen från RFQ-rubriken tillsammans med organisationsdata.

Lägg till objekt i en RFQ-skapelse

En gång i skapandet av RFQ kommer det troligtvis att vara tomt, såvida inte RFQ i SAP skapas från en befintlig inköpskrav.

Lägg till artiklarna efter varandra genom att ange materialnummer, en kort textbeskrivning, en RFQ-kvantitet och ett leveransdatum.

RFQ och offert (MM-PUR-RFQ)

Naturligtvis bör leveransdatumet för varje objekt vara senare än anbudsfristen, annars skulle leverantörerna inte kunna leverera framgångsrikt.

SAP-fel: Ange leveransdatum senare än tidsfristen för inlämning av bud

Behåll leverantörens adress

Det går inte att spara en RFQ i SAP utan att ha fyllt i leverantörens adress, annars kommer ett felmeddelande att visas. Leverantörens adress kan nås från skärmens toppmeny.

SAP-fel: behåll först leverantörens adress

På leverantörens adressskärm är det möjligt att antingen hämta all information från en befintlig leverantör genom att skriva leverantörens namn i motsvarande fält och validera med ENTER, eller skicka en RFQ till en ny leverantör som inte har registrerats i SAP genom att ange dess information i motsvarande fält: titel, namn, gatuadress och annan relevant information.

Efter att ha gjort alla dessa åtgärder kommer det att vara möjligt att spara RFQ i SAP.

SAP-systemet tar dig automatiskt tillbaka till skärmbilden för översikt över RFQ-objekt i visningsläge, och det kommer att vara möjligt att fortsätta med SAP-offertbilden efter att ha skickat offertförfrågningar till leverantörerna och fått sina offertar i tid.

SAP MM - Begäran om offert - Tutorialspoint
SAP-offert skapande

Introduktion till SAP HANA för icke-tekniker i video

Liknande artiklar


kommentarer (0)

Lämna en kommentar