ปิดงวดการผ่านรายการในธุรกรรม SAP FI OB52

ปิดงวดการผ่านรายการในธุรกรรม SAP FI OB52 [ไทย]

การปิดงวดบัญชีใน SAP FI

การปิดงวดการผ่านรายการใน SAP FI สามารถทำได้โดยการเข้าถึงรหัสรายการ OB52 ปิดงวดการผ่านรายการในบัญชีแยกประเภทย่อยหรือโดยการเข้าถึงเมนู SAP> การบัญชี> การบัญชีการเงิน> บัญชีแยกประเภททั่วไป> การรายงาน> รายงานภาษี> ฝรั่งเศส> คืนภาษีขาย / ซื้อ > การประมวลผลภาษีรอตัดบัญชี> OB52 - ปิดงวดการผ่านรายการในบัญชีแยกประเภทย่อย

ธุรกรรม OB52 การผ่านรายการ

ขั้นตอนแรกในรายการ OB52 เพื่อปิดงวดการผ่านรายการคือการเลือกชุดตัวเลือกสุดท้าย

หลังจากนั้นหนึ่งครั้งในธุรกรรม OB52 เปลี่ยนมุมมองการโพสต์ช่วงเวลาระบุภาพรวมช่วงเวลาค้นหาระยะเวลาการโพสต์ที่ถูกต้องที่บัญชีควรจะปิดในปีและระยะเวลาที่กำหนด

การสร้างงวดการผ่านรายการใหม่ใน OB52

ในกรณีที่ไม่มีช่วงเวลาการผ่านรายการอาจจำเป็นต้องสร้างขึ้นโดยคลิกที่ปุ่มเมนูด้านบนรายการใหม่ซึ่งจะอนุญาตให้สร้างบรรทัดใหม่ในตารางรอบระยะเวลาการโพสต์

ที่นั่นจะมีโต๊ะว่างในตอนแรก คุณจะต้องป้อนรายละเอียดทั้งหมดของช่วงเวลาการผ่านรายการที่ต้องการเพื่อดำเนินการต่อ

ข้อมูลบังคับสำหรับงวดการผ่านรายการคือชุดตัวเลือกบัญชีปลายทางงวดและปีที่เริ่มต้นและช่วงเวลาและปีที่สิ้นสุด

ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ระยะเวลาการโพสต์ไม่ได้เปิดสำหรับปีปัจจุบันสำหรับบัญชีที่กำหนดคุณจะต้องสร้างระยะเวลาการโพสต์ที่เริ่มจากช่วงเวลาที่หนึ่งซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงมกราคมสำหรับ บริษัท ที่เริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 มกราคมจนถึง งวดที่ 12 ซึ่งหมายถึงเดือนธันวาคมทั้งในปีเดียวกันเช่น 2019

หากช่วงเวลาการโพสต์ไม่เปิดตามช่วงเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถโพสต์ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในบัญชีที่ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ได้

ป้อนคำขอการปรับแต่งและบันทึก

หลังจากสร้างและบันทึกช่วงเวลาการผ่านรายการแล้วจะมีการขอให้ป้อนการปรับแต่งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงการปรับแต่งในระบบ

หลังจากนั้นหน้าจอการสร้างช่วงเวลาการโพสต์ควรกลับมาพร้อมกับช่วงเวลาการโพสต์ที่สร้างขึ้นใหม่และหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีข้อความยืนยันที่ระบุว่าข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกแสดงในถาดแจ้งเตือนที่ด้านล่างของอินเทอร์เฟซ SAP GUI

แนะนำ SAP HANA สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญในวิดีโอ

แกลเลอรี่ภาพ

บทความที่คล้ายกัน


ความคิดเห็น (0)

ทิ้งข้อความไว้