Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí
Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí
 

Làm cách nào để mở thời gian đăng bài trong FIORI với giao dịch SAP OB52?

Làm cách nào để mở thời gian đăng bài trong FIORI với giao dịch SAP OB52? [Tiếng Việt]

Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí
Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí
 

Một thời gian đăng bài là gì?

Khoảng thời gian đăng là khoảng thời gian trong đó nó được phép tạo tài liệu có niên đại trong phạm vi đó.

Ngoài phạm vi thời gian cho phép đăng tài liệu, các giai đoạn đăng được tạo cho các tài khoản Sổ cái chung của SAP, có thể được chọn theo phạm vi. Có thể mở thời gian đăng bài và đóng thời gian đăng bài trong ứng dụng SAP S4HANA và SAP FIORI.

SAP FI Biến thể thời gian đăng bài Hướng dẫn
Các bước để mở và đóng cửa MM FI CO | Blog của SAP

Làm cách nào để sử dụng giao dịch SAP OB52 trong FIORI?

Bắt đầu bằng cách truy cập hệ thống SAP của bạn bằng giao diện FIORI, giao dịch SAP OB52 trong FIORI có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng trường tìm kiếm trong trường tìm kiếm góc trên cùng của giao diện FIORI.

Sau khi giao dịch, bước đầu tiên là chọn khu vực làm việc cho giai đoạn đăng.

Có thể tìm thấy khu vực làm việc phù hợp để sử dụng bằng cách mở danh sách các biến thể thời gian đăng bài hiện có trên hệ thống.

Tạo thời gian đăng bài trong SAP FIORI OB52

Khi đã có giao dịch SAP OB52 trong giao diện FIORI mới, hãy nhấp vào nút mục nhập mới để thêm thời gian đăng bài mới trong hệ thống SAP.

Cũng có thể từ các giai đoạn đăng thay đổi chế độ xem: chỉ định tổng quan về các khoảng thời gian để sửa đổi các giai đoạn đăng hiện có đã được tạo trong Giao diện SAP FIORI.

Giao diện để tạo một thời gian đăng bài mới rất giống với giao diện để sửa đổi. Nhập càng nhiều thời gian đăng bài càng cần thiết và chỉ định thông tin quan trọng:

  • Biến thể thời gian đăng,

  • Kiểu tài khoản,

  • Bắt đầu khoảng thời gian số tài khoản,

  • Cuối số tài khoản,

  • Thời gian đăng bài bắt đầu từ tháng,

  • Thời gian gửi bài bắt đầu từ năm,

  • Thời gian đăng bài kết thúc tháng,

  • Thời gian gửi bài kết thúc năm.

Nhấp vào nút lưu để hoàn tất việc tạo các giai đoạn đăng.

Một dấu nhắc yêu cầu tùy chỉnh sẽ xuất hiện để lưu thông tin đã nhập, vì mở các giai đoạn đăng mới là một thao tác tùy chỉnh cho hệ thống SAP.

Một thông báo thông tin sẽ được hiển thị trong trường hợp thời gian đăng bài đã được tạo thành công.

Cho phép đăng thông báo lỗi thời gian

Trong khi tạo hóa đơn nhà cung cấp và cố gắng đăng nó trong một khoảng thời gian nhất định, có thể sẽ nhận được thông báo lỗi Cho phép đăng thời gian 01 2019.

Chẩn đoán: Ngày đăng không nằm trong một trong những khoảng thời gian đăng bài được phép. Điều này có thể do một trong hai lý do:

Để giải quyết các lỗi như vậy, hãy làm theo hướng dẫn ở trên bằng cách đi đến giao dịch SAP OB52, đóng thời gian đăng nếu cần thiết và tạo các giai đoạn đăng cần thiết bị thiếu.

Giới thiệu về SAP HANA cho những người không có kỹ thuật trong video

Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí
Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí
 

Bài viết tương tự


Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí
Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí
 

Bình luận (0)

Để lại một bình luận

Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí
Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí
 
Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí
Đào tạo SAP FICO - Đào tạo SAP S/4 HANA với bản dùng thử miễn phí