SAP thay đổi ngôn ngữ của giao diện SAP sau khi đăng nhập

Để thay đổi ngôn ngữ mặc định, ngôn ngữ được hiển thị theo mặc định trong màn hình đăng nhập SAP, bạn cần thay đổi nó thông qua các tùy chọn. Nếu bạn chỉ cần chọn một ngôn ngữ khác khi đăng nhập, nó sẽ chỉ được áp dụng cho phiên hiện tại và bạn sẽ phải nhập lại nó vào lần đăng nhập tiếp theo....
Đọc thêm

Làm cách nào để xuất báo cáo SAP sang Excel trong 3 bước đơn giản?

Có thể xuất về cơ bản bất kỳ danh sách SAP nào sang Excel, quá trình này thực sự in ra tệp, cho phép chọn nhiều giải pháp, in không đổi, xuất bảng tính MS Excel, định dạng văn bản đa dạng để hiển thị trong notepad, định dạng HTML cho trình duyệt web hiển thị và sao chép vào clipboard để sao chép theo cách thủ công....
Đọc thêm

Cách tạo yêu cầu tùy chỉnh trong SAP

Khi thực hiện các thay đổi quan trọng trong hệ thống, đặc biệt là trong giao dịch tùy chỉnh mã giao dịch tùy chỉnh SPRO của SAP, cần phải nhập yêu cầu tùy chỉnh để tiến hành lưu các thay đổi, rất có thể cần được vận chuyển sau này đến các hệ thống khác....
Đọc thêm

Làm cách nào để thiết lập lại và thay đổi mật khẩu SAP?

Đặt lại mật khẩu SAP và thay đổi mật khẩu trong SAP là hai thao tác khác nhau. Việc đặt lại mật khẩu SAP phải được thực hiện bởi quản trị viên hệ thống, nhưng để thay đổi mật khẩu trong SAP có thể được thực hiện bởi chính người dùng, cả trong cài đặt SAP 740, trong cài đặt SAP 750 và giao diện SAP HANA....
Đọc thêm

Làm thế nào để xuất sang bảng tính Excel?

Xuất dữ liệu từ SAP sang Excel khá đơn giản. Xem bên dưới cách xuất bảng SAP sang Excel hoặc xuất báo cáo SAP sang Excel bằng một quy trình khác. Khi quá trình xuất SAP Excel đã được thực hiện, bạn sẽ có thể chơi với dữ liệu trích xuất từ ​​SAP với vlookup nâng cao trong Excel, so sánh chuỗi Excel, số lần xuất hiện và các hàm tiêu chuẩn của bảng tính khác....
Đọc thêm