SAP xác định một hệ thống đối tác cho IDoc Inbound Processing

Khi cố gắng tạo IDocs, nhận thông báo “Không có đối tác nào tồn tại với tên”, gõ ”” (Hình 1), có nghĩa là “Hệ thống đối tác” phải được thiết lập....
Đọc thêm

Lập lịch trình hàng loạt SAP LSMW

Bạn đang sử dụng LSMW (Legacy System Migration Workbench), trong chế độ Ghi đầu vào hàng loạt (Hình 1) và muốn cập nhật một số đối tượng, có thể mất nhiều thời gian, ngoài giờ làm việc? Điều này, mà không cần phải bật máy tính của bạn vào lúc nửa đêm? Xem dưới đây làm thế nào để lên lịch công việc hàng loạt trong nhựa....
Đọc thêm