Kako pregledati korisničke projekte u SAP Cloud i FIORI aplikaciji?
Pregledajte projekt kupca u SAP-u

Nakon dovršetka plana faze projekta kupca, moguće je pomoću programa SAP FIORI pregledati korisničke projekte da biste ih promijenili i provjerili neke zanimljive statistike i izvješća u vezi s tim projektom.

Ova aplikacija će nam također omogućiti pregled ili promjenu statusa dovršetka projekta, ali i pregled nekoliko KPI-ja (ključni pokazatelji uspješnosti).

Za početak odaberite Pregled korisničkih projekata SAP FIORI u sučelju SAP Cloud FIORI.

Pregledajte korisničke projekte - SAP pomoćni portal

Mjesec prognoze projekta kupca

Počevši od popisa projekata moguće je pronaći određeni projekt i pomoću zadanog gumba za predviđeni mjesec dodijeliti prognozni mjesec.

Nakon klika na zadani mjesec prognoze pojavit će se skočni prozor za koji želite prognozirati projekt za tekući mjesec, jednostavno potvrdite.

Prognoza će sada biti ažurirana, a promjena je vidljiva izravno na nadzornoj ploči.

Ako kliknete na liniju projekta, unijećete detalje o statusu projekta.

Tamo je moguće promijeniti napore predviđanja za određeni radni paket.

Nakon klika na gumb za ponovni izračun status projekta će se odmah ažurirati nakon brzog izračuna, s postotkom dovršenosti SAP POC i maržom po završetku ažuriranom u stvarnom vremenu.

Status projekta kupca

Na kartici statusa projekta moguće je dodati novi status klikom na ikonu plus.

Odatle je moguće snimiti novi status za trenutni datum. Za svako područje statusa unesite status, trend za odabir između ne-trenda, spuštanje, poboljšanje i nepromijenjeno i na kraju eventualnu bilješku za cjelokupni status.


Taj će stvoreni status biti vidljiv na popisu statusa, a lako će se procijeniti napredak projekta kupca usporedbom prethodno unesenih statusa i procjene trenutnog SAP POC-a.

Verzija projekta kupca

Posljednja kartica pregled projekata kupca SAP FIORI aplikacija‌ je kartica s verzijama.

Tamo je moguće međusobno usporediti nekoliko vrijednosti projekta, što će ovisiti o temeljnoj fazi projekta, uz trenutni plan i procjenu EAC-a pri završetku.

Pregledajte usporedne vrijednosti korisničkih projekata:

  • ID radnog paketa,
  • stavka za naplatu,
  • prihod (prodano),
  • vrijednost,
  • Procjena EAC-a po završetku,
  • Plan,
  • Osnovna linija.

Sljedeći i posljednji korak u procesu projektiranja klijenta je analiza klijentskog projekta.

Što je SAP POC?

SAP POC: Percentage Of Completion

SAP POC znači postotak završetka.

SAP POC koristi se u nekoliko SAP FIORI aplikacija‌ i SAP transakcijskih kodova za upućivanje na trenutni trenutni postotak dovršenosti (SAP POC) određenog zadatka ili projekta.

U odgovarajućim ekranima SAP POC se jednostavno naziva POC, i to za postotak dovršenosti.

Uvod u SAP FIORI u videuNovi jednostavni ERP
O autoru - Novi jednostavni ERP
Međunarodni je facilitator implementacije SAP ERP-a. Radio je više od 10 godina na upravljanju međunarodnim ERP projektima, usavršavanju globalnog lanca opskrbe, financijskoj optimizaciji i implementaciji SAP ERP projekata. Omogućio je poslovnu transformaciju u raznim industrijama, poput logistike, kozmetike, robe široke potrošnje, njege ljepote ili mode u mnogim zemljama širom svijeta.
 


komentari (0)

Ostavite komentar