Jak zresetować i zmienić hasło SAP?

Jak zresetować i zmienić hasło SAP? [Polski]

Jak zresetować i zmienić hasło SAP?

Zresetuj hasło SAP i zmień hasło w SAP‌ to dwie różne operacje. Resetowanie hasła SAP musi być wykonane przez administratora systemu, ale zmiana hasła w SAP może być wykonana przez samego użytkownika, zarówno w instalacji SAP 740, instalacji SAP 750, jak i interfejsu SAP HANA.

Aby zresetować hasło, akcja musi zostać uruchomiona przez administratora systemu, ewentualnie z automatycznego skryptu pochodzącego z żądania samoobsługowego resetowania hasła użytkownika.

Aby zmienić hasło w SAP, użytkownik może wykonać tę czynność bezpośrednio w interfejsie SAP, jak opisano poniżej.

W przypadku błędnego wprowadzenia hasła dla 3 różnych kolejnych prób logowania, próby nieudanych haseł uwierzytelniania zablokują użytkownika z portalu SAP, co wymusza na użytkowniku po 3 nieudanym logowaniu SAP próbę żądania zresetowania hasła, po co będzie możliwe - a nawet zalecane - aby zmienić hasło z interfejsu.

Jak zresetować hasło SAP

Aby zresetować hasło SAP, użytkownik musi zażądać tego na zewnątrz, w interfejsie, który musi być dostarczony przez administratorów systemu.

W programie SAP nie ma wbudowanej opcji żądania zresetowania hasła, musi to być wykonane poza programem i całkowicie zależy od lokalnych zasad i zespołów organizacji.

Po uruchomieniu żądania resetowania hasła i przekazaniu użytkownikowi nowego hasła domyślnego można zmienić hasło.

Jak zmienić hasło w SAP?

Zmiana hasła może być następnie wykonana bezpośrednio w oknie logowania SAP 750 lub w innej wersji logowania SAP.

Podczas logowania, po wprowadzeniu wszystkich danych logowania, takich jak numer klienta, nazwa użytkownika, hasło i język logowania, nie naciskaj enter, aby się zalogować, ale kliknij przycisk nowego hasła.

Wyskakujące okienko zażąda dwukrotnego wprowadzenia nowego hasła w celu potwierdzenia.

Kliknięcie przycisku transferu spowoduje bezpośrednią zmianę hasła użytkownika w systemie - użytkownik musi być aktywowany i podał poprawne informacje logowania do pracy.

Jeśli podane hasła nie są zgodne, między nowym hasłem a hasłem potwierdzenia zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że podane hasła muszą być identyczne.

Spróbuj ponownie wprowadzić poprawne hasło i potwierdzenie hasła, tym razem upewniając się, że są one identyczne, a następnie kliknij transfer, aby dokonać zmiany hasła.

Jeśli hasło zostało pomyślnie zmienione, system zaloguje użytkownika i przeniesie go do głównego ekranu SAP GUI, z informacją o sukcesie w zasobniku informacyjnym na dole okna, mówiąc, że hasło zostało pomyślnie zmienione.

Zmień hasło w SAP po zalogowaniu

Można również zmienić hasło użytkownika w SAP po zalogowaniu się do systemu, korzystając z menu danych użytkownika systemu. Znajdź menu więcej> system> dane użytkownika i otwórz je, aby uzyskać dostęp do formularza zmiany hasła SAP.

Po ustawieniu w profilu użytkownika interfejsu GUI SAP znajdź menu więcej> edytuj> zmień hasło.

Po kliknięciu tego przycisku zostanie wyświetlony inny formularz zmiany hasła.

Przede wszystkim konieczne będzie wprowadzenie aktualnego hasła użytkownika SAP. Ponadto należy wprowadzić nowe hasło wraz z potwierdzeniem nowego hasła.

Pamiętaj, że wszystkie hasła w SAP zawsze uwzględniają wielkość liter, co oznacza, że ​​a nie jest tym samym co A.

Wewnętrzne zasady firmy dotyczące haseł muszą być przestrzegane, a te mogą się różnić w zależności od systemu SAP.

Zasadniczo jednak SAP z pewnością nie pozwoli na zmianę hasła w SAP na dokładnie to samo. Co najmniej jeden znak musi różnić się od starego hasła do nowego hasła.

Dodatkowo, ogólnie rzecz biorąc, SAP nie zezwoli na używanie tych samych trzech starych haseł przez jednego użytkownika.

Dlatego, zmieniając hasła po zresetowaniu hasła, bądź gotowy do użycia całkowicie nowego hasła i nie będziesz w stanie użyć poprzedniego hasła, które było w użyciu, zanim zostanie zablokowane z SAP po kilku nieudanych próbach logowania.

Resetowanie hasła użytkownika SAP Access na wideo

Podobne artykuły


Komentarze (0)

zostaw komentarz