Felmeddelande M7001 Kontrolltabell T159L-posten finns inte

Anläggningen för mottagningsfel finns inte

Under ett varumottagande i SAP-transaktionskoder MIGO kan det hända att anläggningen inte har definierats för lagerstyrning, så att ett fel M7001-kontrolltabell T159L ingår finns det inte efter att ha skapat en SAP-leverantörsfaktura för varumottagandet som del av planen för köp av lön i den operativa upphandlingen.

Operativ upphandling onlineutbildning

Ändra anläggningsparametrar som anpassar transaktionen

För att lösa felet M7001, börja med att öppna SPRO-anpassningstransaktionen och gå till SAP-materialhantering> lagerhantering och fysisk inventering> anläggningsparametrar.

Öppna transaktionen för att installera anläggningen för mottagande av varor.

I överblickstransaktionen "allmänna fabriksinställningar i lagerhanteringsöversikt" klickar du på knappen för nya poster för att lägga till en post för den anläggning där varumottagandet fysiskt kommer att ske, eftersom det ännu inte skapades någon post i tabellen T159L.

Du kan också helt enkelt välja en befintlig anläggning som liknar den du vill ställa in och klicka på kopieringsknappen för att kopiera inställningar från den andra anläggningen till nya poster för anläggningsinställningar i lagerhantering.

Fel Kontrolltabell T159L: posten finns inte

Skapa anläggningsparametrar i transaktionen

Om du har valt att kopiera en befintlig anläggning kommer de flesta fält att ha fyllts i för dig.

Allt du behöver göra är att ange koden för den nya anläggningen som du skapar anläggningsinställningar för i lagerhantering och se till att de olika inställningarna är korrekta, till exempel dagar för tillåtna rörelser eller kvarhållningsperiod.

När du är klar klickar du på spara eller trycker på enter för att fortsätta med skapandet.

Anläggningsinställningstabellen har uppdaterats och bör nu innehålla en post för den anläggning som ursprungligen var i fel.

Nästa steg är att spara poster i anpassningstabellen T159L, för vilken en fråga om anpassning av förfrågan dyker upp och kräver att du väljer en begäran som ska användas med den ändringen.

Efter det kan du fortsätta med skapandet av ditt varukvitto och avsluta dina operationella upphandlingar, till exempel skapa en leverantörsfaktura relaterad till det varorkvittot.

Hur man skapar mottagande av varor i SAP: MIGO, MB1C, MB03
Operativ upphandling onlineutbildning
Yoann
Handla om Yoann
Vi är internationella SAP ERP-implementeringskonsulter. Vi hjälper företag att genomföra sina internationella SAP-projekt, vilket underlättar utbytet mellan olika kulturer, specialiteter, strömmar och teknik. Vi trivs i att utforma, förbättra, anpassa, innovera och lösa lösningar för att tillfredsställa kunder. Vi skapade www.newsaperp.com för att dela vår expertis. Vi arbetade mer än 10 år i internationell affärsutveckling, global leveranskedja perfektion, ekonomisk optimering och implementering av SAP ERP-projekt. Vi har gjort affärstransformering möjlig i olika branscher, såsom logistik, kosmetika, konsumtionsvaror, skönhetsvård eller mode, i många länder runt om i världen.
 

kommentarer (0)

Lämna en kommentar