SAP PUR-utbildning - SAP S/4 HANA-träning med gratis provning
SAP PUR-utbildning - SAP S/4 HANA-träning med gratis provning
 

Inköpsgrupp i SAP

Inköpsgrupp i SAP

SAP PUR-utbildning - SAP S/4 HANA-träning med gratis provning
SAP PUR-utbildning - SAP S/4 HANA-träning med gratis provning
 

Skapa inköpsgrupp i SAP

Att skapa en ny inköpsgrupp i SAP är ganska enkel.

Börja från Anpassningstransaktionen SPRO, gå till Materialhantering> Inköp> Skapa inköpsgrupper:

Här kommer de befintliga inköpsgrupperna att visas klicka på Nya inlägg för att lägga till nya.

Ange detaljerna för de obligatoriska inköpsgrupperna och tryck på Spara.

En anpassningsförfrågan kommer att uppmanas att ange en giltig, och det är det!

Inköpsgrupp och inköpsorganisation SAP

En inköpsorganisation är inköpsavdelningen som innehåller ensemble av personer inom en organisation som hanterar alla inköp inom ett företag. En inköpsgrupp är en indelning av inköpsorganisationen. Inköpskoncernen är ett team som tar hand om vissa specifika leverantörer eller varor inom inköpsorganisationens avdelning.

Inköpsgrupper tilldelas inte inköpsorganisationer. Inköpsgrupper används endast för intern rapportering.

Skillnad mellan inköpsorganisation och inköpsgrupp.

Tilldela inköpsgrupp till inköpsorganisation

Det är inte möjligt att tilldela en inköpsgrupp till en inköpsorganisation, eftersom inköpsorganisationen är en enhet inom företagskoden, medan inköpsgruppen endast används för internrapportering.

Varje inköpsgrupp kan generera en inköpsorder för varje inköpsorganisation.

Ska Inköpskoncernen tilldelas en inköpsorganisation.

SAP inköp grupp uppdrag

Inköpsgrupperna är inte tilldelade någon annan enhet, eftersom de är oberoende och används för intern rapportering.

I SPRO IMG> MM inköp> skapa inköpsgrupper kan du skapa inköpsgrupper.

I materialmässans inköpssyn kan inköpsgrupper tilldelas material.

SAP inköp grupp uppdrag

SAP inköpsgrupp tcode

The SAP inköpsgrupp tcode is OME4, change view inköpsgrupp i SAP: overview. There, is it possible to create, delete, and copy purchasing groups in SAP.

SAP inköpsgrupp tcodes ( Transaction Codes )

Inköpstabell i SAP

Tabellen för inköpsgrupp i SAP är T024, tillgänglig med tabellvisningstransaktionen SE16N.

Inköpsgruppstabellen T024 innehåller all information om inköpsgrupper i SAP.

Inköpstabell i SAP T024

Så här hittar du inköpsgrupp i SAP

Det finns två sätt att hitta en inköpsgrupp i SAP:

using the SAP inköpsgrupp tcode OME4,

Visa inköpsgruppstabellen i SAP T024 med tabellvisare SE16N.

SAP PUR-utbildning - SAP S/4 HANA-träning med gratis provning
SAP PUR-utbildning - SAP S/4 HANA-träning med gratis provning
 

Liknande artiklar

SAP PUR-utbildning - SAP S/4 HANA-träning med gratis provning
SAP PUR-utbildning - SAP S/4 HANA-träning med gratis provning
 

kommentarer (0)

Lämna en kommentar

SAP PUR-utbildning - SAP S/4 HANA-träning med gratis provning
SAP PUR-utbildning - SAP S/4 HANA-träning med gratis provning