Extrakce SAP prognostické parametry (struktura MPOP)

Struktura SAP MPOP není skutečná tabulka a není přímo přístupná, například pomocí SE16N (obr. 1). Pokud tedy chceme získat materiál MPOP materiálu Master pro danou množinu materiálů, musíme to udělat pomocí několika tabulek, MAPR (obr. 2) a PROP (obr. 3), který obsahuje informace z pohledu Material Master Forecasting (Obr. 4)....
Přečtěte si více

Jak vytvořit materiál v SAP?

Vytvoření materiálu v SAP může mít dvě různé definice: buď vytvořit nový materiál od nuly s transakcí MM01, nebo rozšířit existující materiál na požadovaná zobrazení Master materiálu s transakcí MM02, jako je zobrazení Plant, aby byl materiál dostupný na jiném místě, nebo vytvořit nákupní objednávku SAP nebo pohledy prodeje a distribuce, aby bylo možné produkt prodat jiným zákazníkům pomocí systému SAP....
Přečtěte si více

Jak provést srovnání cenové nabídky v SAP?

Po provedení operací správy životního cyklu nákupu, jako je vytvoření několika požadavků na objednávku, odeslání žádosti o nabídku různým prodejcům, přijetí jejich nabídky SAP a jejich registrace v systému, je možné porovnat ceny nabídky SAP obdržené při transakci ME49 porovnat ceny, vybrat nejlepšího dodavatele....
Přečtěte si více