Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή
Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή
 

Η SAP ορίζει ένα Σύστημα Εταίρων για εισερχόμενη επεξεργασία IDoc

Η SAP ορίζει ένα Σύστημα Εταίρων για εισερχόμενη επεξεργασία IDoc [Ελληνικά]

Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή
Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή
 

Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε IDocs, πάρτε το μήνυμα πληροφοριών "Δεν υπάρχει συνεργάτης με το όνομα", πληκτρολογήστε "" (Εικ. 1), σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα "Σύστημα Εταίρων".

Ο ορισμός ενός "Συστήματος Συνεργατών" θα επιτρέψει την επιλογή IDoc για επεξεργασία από το "Σύστημα Εταίρων", το οποίο μπορεί να οριστεί από το έργο, προκειμένου να επιτραπεί σε διαφορετικές ομάδες να δουλεύουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά IDocs για παράδειγμα.

Για να ορίσετε ένα "Σύστημα Εταίρων", μεταβείτε στο μενού LSMW (Εικ. 2) και μεταβείτε στην επιλογή IDoc Inbound Processing από το μενού "Ρυθμίσεις" (Εικ. 3) ή χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl + Shift + F1.

Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη "IDoc Inbound Processing: Preparatory Measures" (Εικ. 4), συμπληρώστε τουλάχιστον μια "Θύρα αρχείων", "Τύπος συνεργάτη" και "Αριθμός συνεργάτη" (Εικ. 5).

Μπορείτε να αναζητήσετε (ή να ορίσετε νέες) θύρες και συνεργάτες κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί ή πηγαίνοντας στη συναλλαγή WE21 για να ορίσετε μια "θύρα αρχείων" και WE20 για να ορίσετε ένα νέο "Partner No". Κατά πάσα πιθανότητα δεν πρέπει να οριστεί νέος τύπος "Partn.Type", δεδομένου ότι είναι πρότυπο.

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ενεργοποίηση IDoc εισερχόμενης επεξεργασίας" (Εικ. 5), για να αποθηκεύσετε καταχωρημένες τιμές και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε IDocs.

Κατά την επεξεργασία τους, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το BD87, μην ξεχνάτε να εισάγετε το σωστό "Partner System" (Εικ. 6), LSMW στο παράδειγμα μου διαφορετικά θα επιλέξει όλα τα IDocs που δημιουργήθηκαν στο σύστημα.

Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή
Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή
 

Παρόμοια άρθρα

Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή
Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή
 

Σχόλια (12)

Leigh Hicks, 2018-08-19
Great story, thanks for sharing
Danielle Ballard, 2018-08-19
Хорошее время, читая эту информацию, продолжайте хорошую работу
Tracy Morgan, 2018-08-19
Bu ayrıntıları bilmiyordum, lütfen daha fazlasını yap
Tina Washington, 2018-08-19
Hello, I saw your article and it helped me solve my issue, thanks a lot
Wayne Martin, 2018-08-19
Can’t believe I finally found the solution, this was a nightmare for a long time, now solved
ComfyTeenie, 2018-08-19
是的,这就是我需要的
Planetisot, 2018-08-19
Pontosan, amit keresek, tökéletes
er2u5dQ, 2018-08-19
Kan inte tro att jag äntligen hitta lösningen, det här var en mardröm länge, nu löst
boilsesTahlabd, 2018-08-19
دقیقا همان چیزی که من دنبالش بودم، کامل بود
ybierling, 2018-11-05
Dear Ankit, You'll have to ask your administration team to review your user roles and provide the corresponding authorizations. Best regards
Ankit Soni, 2018-11-05
Hi Yoann, While executing above steps you explained, I am getting issue in opening of IDoc inbound Processing under settings tab in LSMW. I am getting error of "You only have authorization 'CHANGE' and not 'ADMINISTRATE'." and when I check on this information I am getting "Due to a lack of authorization 'Administrate' is for display only" and than again home screen appears. Kindly let me know how to overcome this error.
Keeep this going please, grdat job!, 2018-11-07
'

Αφήστε ένα σχόλιο

Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή
Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή
 
Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή
Εκπαίδευση SAP LSMW - Εκπαιδευτικά προγράμματα SAP S/4 HANA με δωρεάν δοκιμή