نحوه ایجاد سفارشات فروش در SAP S / 4 HANA

مدیریت سفارشات فروش SAP امکان ایجاد یک سفارش فروش در سیستم در VA01، تغییر همه ارزش های مربوط به سفارش در صورت لزوم، نمایش سفارشات ایجاد شده است....
ادامه مطلب
آموزش SAP SD - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد
آموزش SAP SD - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد
 
آموزش SAP SD - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد
آموزش SAP SD - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد