Ingen beløpsautorisasjon for kundeselgere i selskapskode meldingsnummer F5155Ingen feilmeldingsfeilmelding F5155

Når du får feilen, er det ikke mulig å gi autorisasjon for kundeselgere i firmakode, men det er trolig at feilen ikke er angitt i tilpassing av OBA3-kundeleverandørstoleranser.

Denne SAP FICO-feilen kan løses ved å angi SAP-systemtransaksjonskode OBA3, og definere nye toleranser for de tilsvarende selskapskodene. Se nedenfor en fullstendig beskrivelse av feilen, og en detaljert forklaring for å løse feilmeldingen om ingen beløpstilladelse, og få tilgang til tilsvarende tabeller i SAP-grensesnittet. Du vil da kunne fortsette med tildeling av firmakode til firma og firmakode tildeling til land.

Ingen beløpstillatelse for kunder / leverandører i firmakode TPL1 Melding nr. F5155
Ingen beløpstillatelse for kunder / leverandører i firmaskode MKAM Melding nr. F5155
Beløpstillatelse for kunder / leverandørproblemer
FB70: Ingen beløpstillatelse for kunder / leverandører i selskapskode 4300

Meldingsnummer F5155

Ingen beløpstillatelse for kunder / leverandører i selskapskode.

Diagnose: Ingen beløpstillatelse for kunde/ leverandørlinjeposter er spesifisert i selskapskode TPL1 for brukergruppen du er tildelt.

Forutsatt at du ikke er eksplisitt tilordnet en brukergruppe, er mengden autorisasjon til gruppen tomt ("") gyldig.

Prosedyre: Hvis du har oppgitt riktig firmakode, starter du vedlikehold av tabeller T043 (brukergrupper) og / eller T043T (firmakodeautorisasjoner).

Definer toleranser for kundeleverandørene

Åpne transaksjonskoden OBA3 definere toleranser, også tilgjengelig via SPRO tilpasse transaksjon under finansiell regnskap> kundefordringer og leverandørgjeld> forretningstransaksjoner> utgående betalinger> manuelle utgående betalinger> definer toleranser (leverandører).

Her, hvis det ikke er definert noen toleranse for den oppgitte firmakoden og toleransegruppen som trengs for fakturaopprettelsen, klikker du på nye oppføringer for å opprette en ny toleranse for en kunde eller en leverandør.

Ny toleranseoppføring

I transaksjonen OBA3 er det viktig å angi riktig firmakode, og å sette prosenter for tillatte betalingsforskjeller.

Dette vil tillate å opprette en faktura der beløpene er forskjellige av denne toleransen, dersom de fakturerte beløpene ikke er nøyaktig korrekte.

Det er trolig ikke nødvendig å skrive inn en toleransegruppe, da det kan føre til enkelte feil senere.

Etter å ha lagret den nylig innførte toleransen, vil en tilpassingsforespørsel kreves av systemet for å registrere toleransen.

Toleransen bør da lagres, og valutaen skal automatisk ha blitt hentet av systemet, basert på bedriftskodeinnstillingene.


Ingen toleranseområde angitt for selskapskode

Hvis ingen toleranse er angitt, gå til transaksjon OBA3, og opprett en ny toleranse for bedriftskoden som står overfor problemet.

Toleransen bør ikke ha en toleransegruppe definert, da dette kan føre til problemer.

Den tillatte betalingsforskjellen prosentandel må imidlertid fylles.

SAP faktura tabellen

The main SAP faktura tabellens are the following:

RSEG-dokumentelement: Innkommende faktura,

RBKP Dokumentoverskrift: Faktura.

SAP faktura tabellens

Leverandørens hovedtabell i SAP

Hovedleverandørmestertabellene i SAP er følgende:

  • LFA1 Leverandør Master (General Section),

  • LFB1 Leverandør Master (Company Code),

  • LFAS-leverandørmester (MVA-registreringsnummer generelt avsnitt),

  • LFB5 Vendor master (dunning data).

Kunde-, materialog leverandørmasterdatabord

Materiell mastertabell i SAP

Hovedmaterialet master tabeller i SAP er følgende:

  • MARA Material Master Grunnleggende data,

  • MARC Material Master Plant Data,

  • MARD Material Master Lagringsplasseringsdata,

  • MBEW Material Master Verdivurdering data,

  • MVKE Material Master Salgsdata.

Liste over materielle hovedtabeller.

Hva er firmakode i SAP?

Bedriftskoden i SAP er den første organisasjonsenheten for finansiell regnskap, der det opprettes uttalelser som balanse, resultatregnskap og annen viktig finansiell rapportering for. Det er ikke mulig å bruke SAP-systemet uten å opprette bedriftskoder.

Firmakodens kundemester i SAP er T001, og er en del av SAP FICO.

Andre relaterte SAP-firmakodetabeller er LFB1 leverandørmester og KNB1 kundemester.

Slik oppretter du firmakode i SAP | Definer selskapskode i FICO
Tildel firmakode til selskapet i SAP FICO
Tildel firmakode til land i SAP FICO

Introduksjon til SAP HANA for ikke-teknikere i video

Yoann
Om forfatteren - Yoann
Han er en internasjonal SAP ERP implementeringsfasilitator. Han jobbet mer enn 10 år i internasjonal ERP-prosjektledelse, global forsyningskjeden perfeksjon, økonomisk optimalisering og SAP ERP-prosjektutrulling. Han gjorde forretningstransformasjon mulig i forskjellige bransjer, som logistikk, kosmetikk, forbruksvarer, skjønnhetspleie eller mote, i mange land over hele verden.
 
kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar