SAP rešava grešku pri ceni: Obavezno stanje MWST nedostaje

Prilikom kreiranja naloga za prodaju u SAP-u, možda ćete dobiti grešku u pogledu cene: Obavezno stanje MWST nedostaje, jer poreski kodovi nisu konzistentni između naloga i poreza na kupce. Rešenje ukratko: proverite dnevnik neispunjenja narudžbe, u svakom materijalu zabilježite stavke stavki s pogrešnom cjenovnom vrijednošću, ažurirajte poreski kod u Sales: sales org. 1 pogled....
Čitaj više

Profitni centar ne postoji za datum SAP

Prilikom kreiranja Centra troškova u SAP-u, problem ne može biti problem KM701 Profit Centre ili, jednostavno, gledajući kako kreirati Centar za profit? Ili pokusavate da koristite neaktivan profitni centar, ali dobijate grešku KM738 Profit centar sačuvan u neaktivnom statusu (pogledajte dole za ovu poslednju grešku)?...
Čitaj više

Kako otvoriti period knjiženja u FIORI transakcijom SAP OB52?

Period knjiženja je vremenski interval tokom kojeg je dopušteno kreirati dokumente koji su datirani u tom rasponu. Povrh vremenskog raspona koji omogućava objavljivanje dokumenata, stvaraju se periodi knjiženja za određene račune SAP General Ledger, koji se mogu odabrati prema rasponu. U SAP S4HANA i SAP FIORI aplikacijama moguće je otvaranje razdoblja knjiženja i zatvaranje razdoblja knjiženja....
Čitaj više

Kako omogućiti slanje u prethodni period u SAP-u?

U SAP-u je moguće dopustiti objavljivanje u prethodnom periodu, pod uslovom da u ciljanom prethodnom razdoblju knjiženja nije učinjeno usko razdoblje knjiženja. Započnite istraživanjem u sučelju FIORI za dopuštanje slanja u transakcije iz prethodnih razdoblja, što će vam omogućiti dopuštenje povratka na prethodno otvoreni period korištenjem SAP FIORI OB52 transakcije....
Čitaj više

Rješavanje stanja emisije nije nula dok kreirate fakture dobavljača u SAP-u

Za vrijeme kreiranja fakture dobavljača u SAP sustavu može doći do salda pogrešaka koji nije nula. I u FIORI sučelju greška je opisana na sljedeći način: Dijagnoza: Sustav je otkrio razliku između dugovanja i kredita. Razlika leži izvan postavljenih granica tolerancije....
Čitaj više

Kako stvoriti fakturu dobavljača u SAP-u? FB60 u SAP FIORI

Izrada SAP fakture dobavljača izravan je postupak u SAP FIORI sučelju, s namjenskom transakcijom koja je nazvana na isti način: kreiranje fakture dobavljača. Faktura dobavljača SAP može se kreirati referenciranjem SAP narudžbe za kupnju ili jednostavnim dodavanjem potrebnih stavki retka. SAP transakcija koja se koristi za kreiranje fakture dobavljača je FB60....
Čitaj više

Raspon brojeva nedostaje za godinu

Faktura se može kreirati samo u datoj šifri preduzeća ako je definiran raspon brojeva za odgovarajuću godinu, ili dostupan za sve godine. Raspon brojeva je početni i završni broj, koji će se automatski povećavati, koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju određene vrste dokumenta, kao što su fakture....
Čitaj više

SAP S / 4HANA tabela profitnih centara CEPC

Tablica matičnih podataka profitnog centra u SAP-u je CEPC, a odgovarajući dugački tekstovi pohranjeni su u tablici CEPCT. Pogledajte niže definiciju profitnog centra, gdje pronaći u SAP pregledniku tablice sadržaj tablica tablica pohranjivanje podataka SAP profitnog centra, kao i gdje stvoriti profitni centar u SAP-u....
Čitaj više

Zatvorite period knjiženja u SAP FI OB52 transakciji

Zatvaranje perioda knjiženja u SAP-u može se obaviti pristupanjem šifri transakcije OB52 u periodu knjiženja u pomoćnim knjigama ili pristupanjem SAP-ovom izborniku> računovodstvo> financijsko računovodstvo> glavna knjiga> izvještavanje> porezni izvještaji> Francuska> povrat poreza na kupnju > obrada odgođenog poreza> OB52 - periodi knjiženja u podređenim knjigama....
Čitaj više

Rešite datum valjanosti polja greške je obavezno polje za konto glavne knjige

U SAP FIORI aplikaciji kreirate fakturu dobavljača, datum vrijednosti vrijednosti polja pogreške potrebno je polje za G / L račun. To znači da je datum valjanosti polja postavljen kao obavezan za tu grupu statusa polja u postavkama, i možda će se morati ispraviti, u slučaju da polje stvarno nije potrebno....
Čitaj više