* SAP* Material Master Accounting 2: Optimizing Sales and Distribution Management

This blog article explores the * SAP* Material Master screen Accounting 2 and its technical details, such as organizational units, tables, customization transactions, and business transactions. Discover how this view can help optimize sales and distribution management by providing a comprehensive view of all sales-related information for a specific material in one place.
* SAP* Material Master Accounting 2: Optimizing Sales and Distribution Management


The * SAP* Material Master screen Accounting 2 is a part of the SAP ERP system used to manage sales-related data for materials within an organization. This screen allows users to view and edit sales-related information for a specific material.

Ekran księgowy 2 jest podzielony na kilka sekcji, z których każda zawiera różne pola wprowadzania i wyświetlania informacji. Pierwsza sekcja to sekcja sprzedaży: ogólna/zakładowa, która wyświetla podstawowe informacje o materiale, takie jak numer materiału, rodzaj materiału i opis. W tej sekcji zawiera również pola utrzymywania danych związanych z organizacją sprzedaży, kanałem dystrybucyjnym i zakładem.

Następna sekcja to sprzedaż: sprzedaż. Sekcja danych 1, która zawiera pola do wprowadzania danych związanych ze sprzedażą, takie jak jednostka sprzedaży, ceny i rekordy warunku. W tej sekcji zawiera również pola do utrzymania danych związanych z hierarchią produktu, grupą materialną i grupą przypisania konta.

Sprzedaż: Org sprzedaży. Sekcja danych 2 zawiera pola do wprowadzania danych związanych z klientem i hierarchią klienta, takie jak numer klienta, numer materiału klienta oraz lista/wykluczenie materiałów. W tej sekcji zawiera również pola do utrzymania danych związanych z wysyłką, takie jak punkt wysyłki i priorytet dostawy.

Wreszcie, ostatnia sekcja to sekcja sprzedaży: SMS -y, która pozwala użytkownikom wprowadzać i utrzymywać teksty sprzedaży dla materiału. Ta sekcja zawiera pola wprowadzania danych związanych z krótkim tekstem, średnim tekstem i długim tekstem dla materiału.

Overall, the * SAP* Material Master screen Accounting 2 is an essential tool for managing sales-related data for materials within an organization, providing a comprehensive view of all sales-related information for a specific material in one place.

Szczegóły techniczne powiązane z widokiem księgowym2

The * SAP* Material Master screen Accounting 2 is associated with various technical details that are crucial for its proper functioning. These details include organizational units, tables, customization transactions, and business transactions.

Jednostki organizacyjne:

The main organizational units associated with the * SAP* Material Master screen Accounting 2 are the sales organization, distribution channel, and plant. The sales organization is responsible for sales-related transactions, while the distribution channel is responsible for the distribution of materials to customers. The plant is responsible for the production and inventory management of the material.

Tabele:

Several tables are involved in maintaining data related to the * SAP* Material Master screen Accounting 2. Some of the critical tables are:

  • Mara: Materiał główny dane ogólne
  • MVKE: Dane dotyczące sprzedaży materiałów
  • KNA1: Ogólne dane w Master Klient
  • KNVV: Dane obszaru sprzedaży dla klienta

Transakcje dostosowywania:

The main customization transactions associated with the * SAP* Material Master screen Accounting 2 are:

  • MM01: Utwórz Material Master
  • MM02: Zmodyfikuj Material Master
  • MM03: Wyświetl Material Master

Transakcje te służą do dostosowania rachunkowości głównego SAP * Material Ecran 2, aby spełnić określone wymagania organizacyjne.

Transakcje biznesowe:

Główne transakcje biznesowe powiązane z * SAP* Material Master Ecran Rachunkowość 2 to:

  • Sprzedaż: zamówienie sprzedaży (SO), dostawa i rozliczenie
  • Dystrybucja: Zamówienie transferu zapasów (STO), dostawa wychodzącego i problem z towarami

Transakcje te są wykorzystywane do wykonywania różnych procesów biznesowych związanych ze sprzedażą i dystrybucją materiałów w organizacji.

Wniosek

Podsumowując, rachunkowość główna SAP Material Screen jest powiązana z różnymi szczegółami technicznymi, które są niezbędne dla jego właściwego funkcjonowania. Zrozumienie tych szczegółów technicznych ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania danymi związanymi ze sprzedażą dla materiałów w organizacji.

Często Zadawane Pytania

Jaką rolę odgrywa SAP Material Master Accounting 2 Screen w zarządzaniu sprzedażą i dystrybucją?
Ekran mistrzowskiego rachunkowości SAP ma kluczową rolę w optymalizacji zarządzania sprzedażą i dystrybucją. Ułatwia lepszą kontrolę nad danymi sprzedaży, warunkami cenowymi i kanałami dystrybucji, zapewniając bardziej wydajny i dokładny proces sprzedaży.

Yoann Bierling
O autorze - Yoann Bierling
YoAnn Bierling to specjalista od wydawnictwa i cyfrowego konsultingowego, który wywarł globalny wpływ dzięki wiedzy specjalistycznej i innowacji w technologiach. Pasjonowany wzmacnianiem osób i organizacji do prosperowania w erze cyfrowej, dąży do zapewniania wyjątkowych rezultatów i zwiększania rozwoju poprzez tworzenie treści edukacyjnych.
Komentarze (0)

zostaw komentarz