* SAP* Material Master Basic Data 2: Enhancing Procurement Management with Purchasing-Related Data

This blog article explores the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 and its technical details, including organizational units, tables, customization transactions, and business transactions. Discover how this view can enhance procurement management by providing a comprehensive view of all purchasing-related information for a specific material in one place.
* SAP* Material Master Basic Data 2: Enhancing Procurement Management with Purchasing-Related Data


The * SAP* Material Master screen Basic Data 2 is a part of the SAP ERP system used to manage purchasing-related data for materials within an organization. This screen allows users to view and edit information related to purchasing aspects of a material.

Podstawowy ekran danych 2 jest podzielony na kilka sekcji, z których każda zawiera różne pola do wprowadzania i wyświetlania informacji. Pierwsza sekcja to zakładka zakupowa, która wyświetla informacje związane z zakupem materiału, takie jak dane grupy zakupów, grupa materiałowa i dane dostawców.

Następna sekcja to sekcja danych zależna od materiału, która wyświetla dane specyficzne dla typu materiału. Ta sekcja zawiera pola do wprowadzania danych związanych z grupą materiału, wagą, objętością i wymiarami.

Następna sekcja to sekcja danych/przechowywania zakładu, która zawiera pola do wprowadzania danych związanych z przechowywaniem i lokalizacją materiału. Ta sekcja zawiera pola do wprowadzania danych związanych z lokalizacją pamięci, jednostką pamięci i specjalnym zapasem.

Wreszcie, ostatnia sekcja to sekcja danych rachunkowości, która wyświetla informacje związane z rachunkowością finansową materiału, takich jak klasa wyceny, kontrola cen i standardowa cena.

Overall, the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 is an essential tool for managing purchasing-related data for materials within an organization, providing a comprehensive view of all purchasing-related information for a specific material in one place.

Szczegóły techniczne powiązane z widokiem BasicData2

The * SAP* Material Master screen Basic Data 2 is associated with various technical details that are crucial for its proper functioning. These details include organizational units, tables, customization transactions, and business transactions.

Jednostki organizacyjne:

The main organizational units associated with the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 are the company code, purchasing organization, and plant. The company code is responsible for financial accounting transactions, while the purchasing organization is responsible for procurement activities. The plant is responsible for the production and inventory management of the material.

Tabele:

Several tables are involved in maintaining data related to the * SAP* Material Master screen Basic Data 2. Some of the critical tables are:

  • Mara: Materiał główny dane ogólne
  • Ekko: zakup danych nagłówka dokumentu
  • EKPO: zakup danych dotyczących elementu dokumentu
  • EINA: Informacje o zakupie Dane ogólne
  • EIE: zakup informacji o zakupie Dane organizacji zakupu

Transakcje dostosowywania:

The main customization transactions associated with the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 are:

  • MM01: Utwórz Material Master
  • MM02: Zmodyfikuj Material Master
  • MM03: Wyświetl Material Master

These transactions are used to customize the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 to meet specific organizational requirements.

Transakcje biznesowe:

The main business transactions associated with the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 are:

  • Zakup: zapotrzebowanie na zakup (PR), żądanie cytatu (RFQ), zamówienie zakupu (PO), odbiór towarów (GR), weryfikacja faktury (IV)
  • Produkcja: Planowanie wymagań materiałowych (MRP), zamówienie produkcyjne, problem z towarami

Transakcje te są wykorzystywane do wykonywania różnych procesów biznesowych związanych z zamówieniami i produkcją materiałów w organizacji.

Wniosek

Podsumowując, podstawowe dane podstawowe SAP Material Screen 2 są powiązane z różnymi szczegółami technicznymi, które są niezbędne do jego właściwego funkcjonowania. Zrozumienie tych szczegółów technicznych ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania danymi związanymi z zakupami materiałów w organizacji.

Często Zadawane Pytania

Jakie korzyści oferuje podstawowy ekran SAP Material Master Data 2 w zarządzaniu zamówieniami?
Ekran podstawowy danych SAP Material Master Basic Data poprawia zarządzanie zamówieniami, oferując szczegółowe informacje na temat danych związanych z zakupem. Obejmuje to informacje na temat grup zakupowych, jednostek zamówień i warunków, które są niezbędne do usprawnienia procesu zamówień i zapewnienia opłacalnych decyzji zakupowych.

Yoann Bierling
O autorze - Yoann Bierling
YoAnn Bierling to specjalista od wydawnictwa i cyfrowego konsultingowego, który wywarł globalny wpływ dzięki wiedzy specjalistycznej i innowacji w technologiach. Pasjonowany wzmacnianiem osób i organizacji do prosperowania w erze cyfrowej, dąży do zapewniania wyjątkowych rezultatów i zwiększania rozwoju poprzez tworzenie treści edukacyjnych.
Komentarze (0)

zostaw komentarz