* SAP* Material Master Accounting 2: Optimizing Sales and Distribution Management

This blog article explores the * SAP* Material Master screen Accounting 2 and its technical details, such as organizational units, tables, customization transactions, and business transactions. Discover how this view can help optimize sales and distribution management by providing a comprehensive view of all sales-related information for a specific material in one place.
* SAP* Material Master Accounting 2: Optimizing Sales and Distribution Management


The * SAP* Material Master screen Accounting 2 is a part of the SAP ERP system used to manage sales-related data for materials within an organization. This screen allows users to view and edit sales-related information for a specific material.

Zaslon Accounting 2 je razdeljen na več odsekov, od katerih vsak vsebuje različna polja za vnos in prikaz informacij. Prvi razdelek je razdelek Prodaja: General/Plant, ki prikazuje osnovne informacije o materialu, kot so številka materiala, vrsta materiala in opis. Ta razdelek vključuje tudi polja za vzdrževanje podatkov, povezanih s prodajno organizacijo, distribucijskim kanalom in rastlino.

Naslednji del je prodaja: prodajni org. Podatki 1, ki vsebuje polja za vnos podatkov, povezanih s prodajo, kot so prodajna enota, cena in zapisi o stanju. V tem razdelku so tudi polja za vzdrževanje podatkov, povezanih s hierarhijo izdelkov, materialno skupino in skupino za dodelitev računov.

Prodaja: prodajni org. Podatki 2 razdelek vsebuje polja za vnos podatkov, povezanih s stranko in hierarhijo kupcev, kot so številka stranke, številka materiala stranke in seznam/izključitev materiala. Ta razdelek vključuje tudi polja za vzdrževanje podatkov, povezanih z pošiljanjem, kot sta točka pošiljanja in prioriteta dostave.

Končno je zadnji razdelek razdelek Prodaja: prodajna besedila, ki uporabnikom omogoča vstop in vzdrževanje prodajnih besedil za gradivo. Ta razdelek vključuje polja za vnos podatkov, povezanih s kratkim besedilom, srednjim besedilom in dolgim ​​besedilom za gradivo.

Overall, the * SAP* Material Master screen Accounting 2 is an essential tool for managing sales-related data for materials within an organization, providing a comprehensive view of all sales-related information for a specific material in one place.

Tehnične podrobnosti, povezane z Accounting2 Pogled

The * SAP* Material Master screen Accounting 2 is associated with various technical details that are crucial for its proper functioning. These details include organizational units, tables, customization transactions, and business transactions.

Organizacijske enote:

The main organizational units associated with the * SAP* Material Master screen Accounting 2 are the sales organization, distribution channel, and plant. The sales organization is responsible for sales-related transactions, while the distribution channel is responsible for the distribution of materials to customers. The plant is responsible for the production and inventory management of the material.

Mize:

Several tables are involved in maintaining data related to the * SAP* Material Master screen Accounting 2. Some of the critical tables are:

  • Mara: Splošni podatki o materialu
  • MVKE: Podatki o prodaji za gradivo
  • KNA1: Splošni podatki v glavnem kupcu
  • KNVV: Podatki o prodajnem območju za kupca

Transakcije prilagajanja:

The main customization transactions associated with the * SAP* Material Master screen Accounting 2 are:

  • MM01: Ustvarite magistrski material
  • MM02: Spremenite master materiala
  • MM03: Master Material Material

Te transakcije se uporabljajo za prilagajanje * SAP* Material Master Screen Accounting 2 za izpolnjevanje posebnih organizacijskih zahtev.

Poslovne transakcije:

Glavne poslovne transakcije, povezane z računovodskim zaslonom SAP Materiala, so:

  • Prodaja: prodajna naloga (SO), dostava in obračun
  • Porazdelitev: Naročilo za prenos zalog (STO), odhodna dobava in izdaja blaga

Te transakcije se uporabljajo za izvajanje različnih poslovnih procesov, povezanih s prodajo in distribucijo gradiva znotraj organizacije.

Zaključek

Na koncu je * SAP* Material Master Screen Accounting 2 povezan z različnimi tehničnimi podrobnostmi, ki so bistvene za njegovo pravilno delovanje. Razumevanje teh tehničnih podrobnosti je ključnega pomena za učinkovito upravljanje podatkov, povezanih s prodajo, za materiale znotraj organizacije.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Kakšno vlogo ima SAP Main Master Accounting 2 zaslona pri upravljanju prodaje in distribucije?
Zaslon SAP Material Master Accounting 2 je ključnega pomena za optimizacijo upravljanja prodaje in distribucije. Olajša boljši nadzor nad prodajnimi podatki, pogoji cen in distribucijskimi kanali, kar zagotavlja učinkovitejši in natančen prodajni postopek.

Yoann Bierling
O avtorju - Yoann Bierling
Yoann Bierling je strokovnjak za spletno založništvo in digitalno svetovanje, ki globalno vpliva s strokovnim znanjem in inovacijami v tehnologijah. Strast pri opolnomočenju posameznikov in organizacij, da uspevajo v digitalni dobi, ga vodijo k izjemnim rezultatom in spodbujajo rast z ustvarjanjem izobraževalnih vsebin.
Komentarji (0)

Pustite komentar