* SAP* Material Master Basic Data 2: Enhancing Procurement Management with Purchasing-Related Data

This blog article explores the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 and its technical details, including organizational units, tables, customization transactions, and business transactions. Discover how this view can enhance procurement management by providing a comprehensive view of all purchasing-related information for a specific material in one place.
* SAP* Material Master Basic Data 2: Enhancing Procurement Management with Purchasing-Related Data


The * SAP* Material Master screen Basic Data 2 is a part of the SAP ERP system used to manage purchasing-related data for materials within an organization. This screen allows users to view and edit information related to purchasing aspects of a material.

Osnovni zaslon podatkov 2 je razdeljen na več odsekov, pri čemer vsak vsebuje različna polja za vnos in prikaz informacij. Prvi razdelek je zavihek Nakup, ki prikazuje informacije, povezane z nakupom za gradivo, kot so skupina nakupne skupine, materialna skupina in podatki prodajalcev.

Naslednji razdelek je razdelek, ki je odvisen od materiala, ki prikazuje podatke, ki so značilni za vrsto materiala. Ta razdelek vključuje polja za vnos podatkov, povezanih s skupino materiala, težo, volumnom in dimenzijami.

Naslednji razdelek je razdelek za podatke/shranjevanje rastlin, ki vsebuje polja za vnos podatkov, povezanih s shranjevanjem in lokacijo materiala. Ta razdelek vključuje polja za vnos podatkov, povezanih z lokacijo shranjevanja, pomnilniško enoto in posebno zalogo.

Končno je zadnji razdelek razdelek Računovodski podatki, ki prikazuje informacije, povezane s finančnim računovodom gradiva, kot so razred vrednotenja, nadzor cen in standardna cena.

Overall, the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 is an essential tool for managing purchasing-related data for materials within an organization, providing a comprehensive view of all purchasing-related information for a specific material in one place.

Tehnične podrobnosti, povezane s pogledom BasicData2

The * SAP* Material Master screen Basic Data 2 is associated with various technical details that are crucial for its proper functioning. These details include organizational units, tables, customization transactions, and business transactions.

Organizacijske enote:

The main organizational units associated with the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 are the company code, purchasing organization, and plant. The company code is responsible for financial accounting transactions, while the purchasing organization is responsible for procurement activities. The plant is responsible for the production and inventory management of the material.

Mize:

Several tables are involved in maintaining data related to the * SAP* Material Master screen Basic Data 2. Some of the critical tables are:

  • Mara: Splošni podatki o materialu
  • EKKO: Nakup podatkov o glavi dokumenta
  • EKPO: Nakup podatkov o dokumentu
  • EINA: Nakup informacij zapišite splošne podatke
  • EINE: Podatki o nakupu informacij o nakupu informacij o nakupu

Transakcije prilagajanja:

The main customization transactions associated with the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 are:

  • MM01: Ustvarite magistrski material
  • MM02: Spremenite master materiala
  • MM03: Master Material Material

These transactions are used to customize the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 to meet specific organizational requirements.

Poslovne transakcije:

The main business transactions associated with the * SAP* Material Master screen Basic Data 2 are:

  • Nakup: zahtevek za nakup (PR), zahteva za ponudbo (RFQ), naročilo (PO), potrdilo o blaga (GR), preverjanje računa (iv)
  • Proizvodnja: Načrtovanje materialnih zahtev (MRP), naročilo za proizvodnjo, izdaja blaga

Te transakcije se uporabljajo za izvajanje različnih poslovnih procesov, povezanih z nabavo in proizvodnjo gradiva znotraj organizacije.

Zaključek

Za zaključek so osnovni podatki 2 materiala SAP Material Material povezani z različnimi tehničnimi podrobnostmi, ki so bistvene za njegovo pravilno delovanje. Razumevanje teh tehničnih podrobnosti je ključnega pomena za učinkovito upravljanje podatkov, povezanih z nakupom, za materiale znotraj organizacije.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Kakšne koristi ponuja SAP Main Master Basic Data 2 Ponudba zaslona pri upravljanju javnih naročil?
Zaslon SAP Material Master Basic Data 2 izboljšuje upravljanje javnih naročil, saj ponuja podrobne vpoglede v podatke, povezane z nakupom. To vključuje informacije o nakupu skupin, enot naročil in pogojih, ki so ključnega pomena za racionalizacijo postopka javnih naročil in zagotavljanje stroškovno učinkovitih odločitev o nakupu.

Yoann Bierling
O avtorju - Yoann Bierling
Yoann Bierling je strokovnjak za spletno založništvo in digitalno svetovanje, ki globalno vpliva s strokovnim znanjem in inovacijami v tehnologijah. Strast pri opolnomočenju posameznikov in organizacij, da uspevajo v digitalni dobi, ga vodijo k izjemnim rezultatom in spodbujajo rast z ustvarjanjem izobraževalnih vsebin.
Komentarji (0)

Pustite komentar